Traversuppgradering, Jämtkraft AB

Traversuppgradering Kattstrupeforsens Kraftstation, Jämtkraft AB

Materialhantering

Projektbeskrivning
Jämtkraft AB, Östersund har investerat i en uppgradering av befintlig travers i Kattstupeforsens generatorhall.
KOTEKO har levererat el-, driv- och styrutrustning. Den nya utrustningen installerades i nya skåp som monterades på kranen.
Kranen övertogs av Jämtkraft i september 2013.
KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat Siemens S7-300 Fail safe PLC systemet samt ABB ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Maskin- och Personsäkerhet, Ruukki, Virsbo

Införande Maskin- och Personsäkerhet Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje, Ruukki, Virsbo

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ruukki, Virsbo har till befintligt Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje låtit KOTEKO konstruera, montera och köra igång maskin- och personsäkerhet i form av staket och säkerhets PLC.

Projektomfattning
I KOTEKO’s åtagande ingick att anpassa konstruktioner och applikationsprogram så erforderlig säkerhetsnivå uppnåddes enligt i projektet framtagen riskanalys. Anpassningen utfördes dels i de befintliga systemen och utrustningarna samt i en ny JOKAB Pluto säkerhets PLC.
KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela säkerhetssystemet.
KOTEKO har även genomfört riskanalys som låg som grund för detta uppdrag.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Syningslinje, Sandvik Materials Technology

Syningslinje Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en ny syningslinje för band. I den totala leveransen ingick allt från mekanik, hydraulik, el- och drivsystem.
Syningslinjen används för avsyning av band med bredd mellan 100-400mm.
Syningslinjen överlämnades till produktion under december 2013. KOTEKO’s kund var Bergs Engineering AB, Falun.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor.
I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat Siemens Sinamics S120.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Reaktor modell CASO600, Irak, Cassandra Oil AB

Reaktor modell CASO600 för produktion av olja, gas och metaller, Irak, Cassandra Oil AB

Miljö

Projektbeskrivning
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, “oljesludge”, spillolja samt även oljesand och oljeskiffer.
KOTEKO fick förtroende att delta i utveckling av el-, driv- och styrsystemet tillsammans med Cassandra Oil. Utvecklingen av Maskin CASO001 pågick under 2013 för att provköras under vintern 2013-14 i Västerås. Under sommaren 2014 togs maskinen i drift i Irak.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC800 och drivsystem ACS800. Tillsammans har Cassandra Oil och KOTEKO tagit fram system- och funktionsbeskrivning. KOTEKO har konstruerat elsystemet samt även programmerat styrningen efter de framtagna beskrivningarna. KOTEKO har även ansvarat för elektrisk installation och deltagit i idrifttagningen av maskinen i Sverige. KOTEKO har även deltagit i idriftagningen i Irak.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Reaktor modell CASO600, Spanien, Cassandra Oil AB

Reaktor modell CASO600 för produktion av olja, gas och metaller, Spanien, Cassandra Oil AB

Miljö

Projektbeskrivning
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, “oljesludge”, spillolja samt även oljesand och oljeskiffer.
KOTEKO fick förtroende att delta i utveckling av el-, driv- och styrsystemet tillsammans med Cassandra Oil. Utvecklingen av Maskin CASO002 pågick under 2014 för att provköras under våren och sommaren 2014 i Västerås. Under sommaren och hösten 2014 togs maskinen i drift i Spanien.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300 och drivsystem S120 och G120.
Tillsammans har Cassandra Oil och KOTEKO tagit fram system- och funktionsbeskrivning. KOTEKO har konstruerat elsystemet samt även programmerat styrningen efter de framtagna beskrivningarna. KOTEKO har även ansvarat för elektrisk installation och deltagit i idrifttagningen av maskinen i Sverige. KOTEKO har även deltagit i idriftagningen i Spanien.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Elektrolytbetning, Sandvik Materials Technology

Elektrolytbetning, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en uppgradering av befintlig bet-anläggning i en Glödg- och Betlinje. Uppgraderingen bestod i en ny eletrolytbetning.
Andritz AG, Metals division, Österrike ansvarade för leverans av den nya eletrolytbetningsanläggningen.
Den uppgraderade linjen överlämnades till produktionen efter sommaren 2014.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC450, AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat ABB ACS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Andritz AG.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Aquatoranläggning, Fagersta Stainless AB

Aquatoranläggning Fagersta Stainless AB

Miljö

Projektbeskrivning
Fagersta Stainless AB har investerat i en elektrisk uppgradering av befintlig reningsanläggning ”Aquator” för deras valsverk.
Uppgradering bestod i att befintlig relästyrning uppgraderades till PLC-styrning. Givare, motorer, drifter och ställverk behölls.
Den uppgraderade styrningen för Aquator-anläggningen överlämnades till produktionen under hösten 2014.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontrollutrustningen.
I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300 och HM-System Siemens Win-CC Professionell.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Fagersta Stainless AB.
Fagersta Stainless AB ansvarade för demontage och installation.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Valsverk, Böhler Uddeholm

Valsverk, Böhler Uddeholm

Metallindustri

Projektbeskrivning
Böhler Uddeholm i Munkfors har investerat i en elektrisk uppgradering av befintligt valsverk.
Uppgradering bestod i att befintlig el- och drivsystem uppgraderades med PLC-styrning, nya ström- och frekvensomriktare samt nya banddragmätare.
Valsverket överlämnades till produktionen under våren 2015

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustningen. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300, strömriktare Sinamics DC, frekvensomriktare Sinamics S120 samt HMI-system Siemens Win-CC Flexible.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen. Böhler Uddeholm ansvarade för demontage och installation.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Vatten och Avlopp, Sala Kommun

Vatten och Avlopp, Sala Kommun

Miljö

Projektbeskrivning
Sala Kommun har uppgraderat styr-, övervakningssystem och radiokommunikationen för sina pump- och vattenstationer placerade i kommunen samt styr-, övervakningssystem för reningsverket i Sala.
De uppgraderade systemen togs i drift i etapper med start 2015 och slutfördes första halvåret 2016

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och radioutrustning. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300, Siemens kommunikationsmoduler SINAUT (TIM3 & TIM4), HMI-system Siemens Win-CC samt radiosystem av fabrikat Satellar.
KOTEKO ansvarade för BAS-P, BAS-U, konstruktion, programmering och montage för hela anläggningen.
För radiosystemet ansvarade Sacorada AB, på uppdrag av KOTEKO.
KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Sacorada.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Centroslipmaskin, Sandvik Materials Technology

Centroslipmaskin, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Material Technology har uppgraderat mekanisk-, hydraulisk-, elektrisk- och styrutrustning till en befintlig centroslipmaskin. I projektet ingick även ny operatörsmiljö, uppgradering av maskin- och personsäkerheten samt bullerdämpande åtgärder.
Den uppgraderade slipmaskinen togs i drift i under semesterstoppet 2015 och lämnades över till produktion i augusti 2015.

Projektomfattning
KOTEKO var huvudansvarig för detta projekt. I KOTEKO’s leverans ingick elkonstruktion, programmering, idrifttagning samt ny elutrustning, Siemens S7 PLC-system, S120 drifter samt nya motorer även dessa från Siemens. Underleverantörer till KOTEKO var Bergs Engineering AB, Hydac AB samt TST Gruppen.
Bergs Engineering AB ansvarade för all mekanisk konstruktion samt anpassning och nytillverkning av mekanisk utrustning. Hydac AB var ansvariga för den hydrauliska uppgraderingen. TST Gruppen utförde elinstallationen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post