Införande Maskin- och Personsäkerhet Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje, Ruukki, Virsbo

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ruukki, Virsbo har till befintligt Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje låtit KOTEKO konstruera, montera och köra igång maskin- och personsäkerhet i form av staket och säkerhets PLC.

Projektomfattning
I KOTEKO’s åtagande ingick att anpassa konstruktioner och applikationsprogram så erforderlig säkerhetsnivå uppnåddes enligt i projektet framtagen riskanalys. Anpassningen utfördes dels i de befintliga systemen och utrustningarna samt i en ny JOKAB Pluto säkerhets PLC.
KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela säkerhetssystemet.
KOTEKO har även genomfört riskanalys som låg som grund för detta uppdrag.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Related Works