Härdpress, Borox International AB, Eneryda

Härdpress Borox International AB, Eneryda Metallindustri

Metallindustri

Projektbeskrivning
Borox International AB har investerat i ny härdpress med tillhörande stegbalk och rullbanor.
Härdpress och rullbanor levererades av Sarlin Furnaces AB.

Projektomfattning
KOTEKO tillsammans med Elektro Aros Montage fått uppdraget att konstruera, programmera och ta anläggningen idrift.
Kontrollutrustningen består av ett Melsec Q- system (ca 200 I/O), E700 och E900 paneler, kontroll- ställverkskåp samt pulpeter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Cogent Surahammars Bruk – TATA Steel

Cogent Surahammars Bruk - TATA Steel

Projektstyrning

Omfattning
KOTEKO Projektstyrning har levererat tjänster som programledare och projektledare för investeringsprojekt.
Cogent Surahammars Bruk sedemera TATA Steel tillverkar icke orienterad elektroplåt för användning vid motor och generatortillverkning.

Beskrivning
KOTEKO Projektstyrning fick uppdraget som programledare för Sura 2008 som bestod av ca 70 projekt som alla var kopplade till företagets gemensamma och övergripande mål.
Vi fick även uppdraget som projektledare för mek, el och automationsprojekt. Vi ansvarade för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med leverantör och vi deltog i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mattias Axner
VD
Koteko AB
Tel: 070 254 18 96
E-post

Traversutrustning, Rönnskärsverken, Boliden

Traversutrustning Rönnskärsverken, Boliden

Materialhantering

Projektbeskrivning
Boliden AB har uppgraderat sina kranar i konverterhallen i Rönnskärsverken. Uppgradering av el-, styr- och drivutrustning samt även manöverutrustning i kranhytt. Den nya utrustningen installerades i container som i sin tur monterades på kranen.
KOTEKO levererade komplett container. KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800M PLC systemet, konfigurerat 800xA HMI system samt ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Skalsvarv, Sandvik Materials Technology

Skalsvarv Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet för en skalsvarv.
Skalsvarven, som svarvar stänger för vidareförädling inom Sandvik, genomfördes och överlämnades till produktion under augusti 2011.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer samt mekanisk anpassning av dessa.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-400 och Sinamics S120 och S150.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för montaget som YIT i Gävle har utfört.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Kap- och Syningslinje, Sandvik Materials Technology

Kap- och Syningslinje Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i flytt, modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet samt delar av mekanisk utrusning. Kapen används för kapning av stänger i dimension 50-195 mm för vidare behandling hos Sandvik. Den uppgraderade kapen överlämnades till produktion under augusti 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för flytt av maskinen, levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer, anpassning och nytillverkning av mekanisk utrustning, hydraulik och pneumatik.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-300 och Sinamics S120.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för det hydrauliska, elektriska och mekaniska montaget som Hydroswede, NEA och Stimek har utfört.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med sju personer. Totalt i projektet har ca 30 personer (exklusive personal från Sandvik) samtidigt varit engagerade

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Reningsverk, Mälarenergi AB, Västerås

Reningsverk Mälarenergi AB

Miljö

Projektbeskrivning
Mälarenergi AB har genomfört en uppgradering och utbyggnad av reningsverket i Skultuna. Utbyggnaden innebar att förstärka reningsprocessen, en uppgradering av befintlig anläggning och en ny byggnad innehållande bland annat slamhantering, kemikaliedosering, blåsmaskiner, ställverk med mera. Slutbesiktning av Reningsverket genomfördes september 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för elkonstruktion, programmering, elmontage och igångkörning samt även för tillverkning och leverans av kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat ABB AC800M och ABB ACS800.
KOTEKO’s uppdragsgivare var Anjo Bygg. Övriga projektdeltagare var SWECO, NCC, Aqua Svea och SN Elteknik.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4-5 personer. Totalt i projektet har ca 30 personer samtidigt varit engagerade.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Skärlinje, Aurubis Finland Oy

Skärlinje. Aurubis Finland Oy

Metallindustri

Projektbeskrivning
Aurubis Finland Oy har investerat i en modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet för en Skärlinje.
Skärverket har en produktionshastighet på upp till 400 m/min.
Skärverket överlämnades till produktion under augusti 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för leverans av kontroll- och drivutrustning.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-300, Sinamics S120 samt ABB DCS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Excentricitetskompensering, Aurubis Finland Oy

Excentricitetskompensering Aurubis Finland Oy

Metallindustri

Projektbeskrivning
KOTEKO har installerat ett Excentricitetskompensering system på Achenbach verket hos Aurubis Finland Oy, Pori.
Kompenseringen installerades under 2011 och visar en klar förbättring av kvalitén på det färdiga materialet.

Eccentricity compensation system (ECS)
The main target of the ECS is to minimize the influence of backup rolls eccentricity disturbance in the product. The ECS is optimized to minimize the periodic disturbance over the entire range of products in varying process conditions viz. different materials, different alloys, different material dimensions meaning different material stiffness.

  • ECS contributes to a further improvement of the thickness performance.
  • ECS self adapt depending on the 1st and the 2st roll eccentricity frequency.
  • ECS is a standalone system irrespective of the existing control system.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Traversutrustning, Rönnskärsverken, Boliden

Traversutrustning Rönnskärsverken, Boliden

Materialhantering

Projektbeskrivning
Boliden AB har investerat i ny kran i Fuming-hallen i Rönnskärsverken. Leverans av den kompletta kranen ansvarade Brunnhuber GmbH för.
KOTEKO har leverera el-, driv och styrutrustningen. Den nya utrustningen installerades i container som i sin tur monterades på kranen.
Kranen övertogas av Boliden AB i maj 2013. KOTEKO’s kund var Brunnhuber Krane GmbH.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800M PLC systemet samt ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Traversuppgradering, SSAB, Borlänge

Traversuppgradering SSAB, Borlänge

Materialhantering

Projektbeskrivning
SSAB, Borlänge har investerat i en uppgradering av befintlig travers. KOTEKO har levererat el-, driv- och styrutrustning. Den nya utrustningen installerades i befintligt el-utrymme på kranen. Kranen övertogs av SSAB i augusti 2013.
KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat Siemens S7-300 Failsafe PLC systemet samt ABB ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post