Centroslipmaskin, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Material Technology har uppgraderat mekanisk-, hydraulisk-, elektrisk- och styrutrustning till en befintlig centroslipmaskin. I projektet ingick även ny operatörsmiljö, uppgradering av maskin- och personsäkerheten samt bullerdämpande åtgärder.
Den uppgraderade slipmaskinen togs i drift i under semesterstoppet 2015 och lämnades över till produktion i augusti 2015.

Projektomfattning
KOTEKO var huvudansvarig för detta projekt. I KOTEKO’s leverans ingick elkonstruktion, programmering, idrifttagning samt ny elutrustning, Siemens S7 PLC-system, S120 drifter samt nya motorer även dessa från Siemens. Underleverantörer till KOTEKO var Bergs Engineering AB, Hydac AB samt TST Gruppen.
Bergs Engineering AB ansvarade för all mekanisk konstruktion samt anpassning och nytillverkning av mekanisk utrustning. Hydac AB var ansvariga för den hydrauliska uppgraderingen. TST Gruppen utförde elinstallationen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Related Works