Reaktor modell CASO600 för produktion av olja, gas och metaller, Spanien, Cassandra Oil AB

Miljö

Projektbeskrivning
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, “oljesludge”, spillolja samt även oljesand och oljeskiffer.
KOTEKO fick förtroende att delta i utveckling av el-, driv- och styrsystemet tillsammans med Cassandra Oil. Utvecklingen av Maskin CASO002 pågick under 2014 för att provköras under våren och sommaren 2014 i Västerås. Under sommaren och hösten 2014 togs maskinen i drift i Spanien.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300 och drivsystem S120 och G120.
Tillsammans har Cassandra Oil och KOTEKO tagit fram system- och funktionsbeskrivning. KOTEKO har konstruerat elsystemet samt även programmerat styrningen efter de framtagna beskrivningarna. KOTEKO har även ansvarat för elektrisk installation och deltagit i idrifttagningen av maskinen i Sverige. KOTEKO har även deltagit i idriftagningen i Spanien.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Related Works