Riskanalys

Riskanalys

Leder

Riskanalys vid ombyggnader och äldre maskinsystem.
Riskanalys ska genomföras på såväl nya som äldre anläggningar och maskiner samt även vid ombyggnader.

Kompetens

En trång sektor vid utförandet av detta arbete är oftast att resurser och rutiner för dessa arbetsinsatser saknas inom den egna organisationen.

KOTEKO har tagit fram en metod och ett system för arbete med CE-märkning och riskanalyser.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post

CE-MÄRKNING

CE-märkning

Leder

CE-märkning av maskiner och maskinsystem.
CE-märkning ska genomföras på nya maskiner samt vid ombyggnader.

Kompetens

En trång sektor vid utförandet av detta arbete är oftast att resurser och rutiner för dessa arbetsinsatser saknas inom den egna organisationen.
KOTEKO har tagit fram en metod och ett system för arbete med CE-märkning och riskanalyser.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post

Teknisk projektledning

Teknisk projektledning

Leder

Koteko Projektstyrning har ett stort teknikintresse och brinner för att leda och inspirera andra!

Ert projekt och våra kunskaper är den gemensamma nyckeln!

Vi systematiserar, påverkar och deltar i konstruktionsframtagandet samtidigt som vi leder team i projekt. Koteko Projektstyrnings ledare är vana att jobba med många kontaktytor och vi har erfarenheter från flera branscher.

Gemensamt säkerställer vi att ert projekt har rätt resurser med rätt kunskap för att nå rätt resultat.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post