Rökgaskondenserings, Radscan Intervex AB, Västerås

Rökgaskondenserings-
anläggning
Radscan Intervex AB, Västerås

Miljö

Projektbeskrivning
Radscan Intervex har levererat en komplett rökgaskondenseringsanläggning bestående av två rökgaskondensorer, en för respektive pannlinje till KVV6, Värtanverken, Fortum. I leveransen ingick även Radscan Intervex framgångsrika membransystem för kondensatrening.

Projektomfattning
KOTEKO har programmerat och byggt HMI bilderna till hela anläggningen. KOTEKO har även konfigurerat ABB 800xA systemet samt deltagit i idrifttagningen av anläggningen tillsammans med Radscan.

Kontrollutrustningen är av typen ABB AC400 samt 800xA.

KOTEKO har även dimensionerat och selektivitetsberäknat kraftkablage.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Automatiktraverser, Dematek AB

Automatiktraverser, Sopförbränningsanläggning Dematek AB

Materialhantering

Projektbeskrivning
Vattenfall Värme Norden har av Dematek AB köpt uppgradering av 2st traverser till sopförbränningsanläggningen i Uppsala. I Dematek’s åtagande ingick nya trallor, gripskopa samt el- och styrutrustning.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen samt idrifttagit anläggningen tillsammans med Dematek och Vattenfall Service. Anläggningen går dygnet runt och i full automatik.
Automatikstyrningen är programmerad i Siemens S7-400 och Citect HMI. Vidare ingick ABB ACS800 drivsystem, kontinuerlig nivåmätning och kameraövervakning.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Granuleringsanläggning, Brasilien, UHT AB

Granuleringsanläggning, Brasilien Uvån Hagfors Teknologi AB

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uvån Hagfors Teknologi AB har levererat en ny granuleringsanläggning till Anglo American’s anläggning i Brasilien. Projekt togs idrift under sommaren 2009.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform, levererat kontroll- och drivutrustning till UHT AB. I leveransen ingick styr-/drivsystem av fabrikat Siemens S7, WinCC, Micromaster 440 och integrerat Siemens ställverk med Simocode interface.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även deltagit i idrifttagningen av anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Klippsträcka, Luvata Oy, Pori, Finland

Klippsträcka Luvata Oy, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Luvata Pori Oy har moderniserat en av sina klippsträckor för koppar. Moderniseringen innebar byte av driv- och styrsystem. KOTEKO levererar styr- och drivsystem.

Projektomfattning
I KOTEKO’s ingick anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning. Kontrollutrustningen består av ett Siemens S7-400 styrsystem med cirka 300 IO. Drivsystem och servodrifter är Siemens Simotion samt Sinamics.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Valsverk, Luvata Oy, Pori, Finland

Valsverk Luvata Oy, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Luvata Pori Oy har moderniserat ett av sina valsverk för koppar. Moderniseringen innebar byte av driv- och styrsystem. KOTEKO levererade styrsystem. ABB levererar drivsystem och motorer och Kumera Corporation levererar växellådor.

Projektomfattning
KOTEKO har ett totalåtagande och levererat komplett anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning samt styr- och kontrollsystem. Kontrollutrustningen består av ett Siemens S7-400 styrsystem med cirka 1000 IO, HMI systemet är Intouch.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Härdpress 4, Borox International AB, Eneryda

Härdpress 4 Borox International AB, Eneryda

Metallindustri

Projektbeskrivning
Borox International AB har investerat i ny härdpress med tillhörande ugn, stegbalk och rullbanor. Härdpress och rullbanor levererades av Jerrex AB och ugnen av Sarlin Furnaces AB.

Projektomfattning
KOTEKO har i sitt åtagande programmerat inmatning, stegbalk, härdpress rullbanor och utmatning samt tillhörande operatörsmiljö.
Kontrollutrustningen består av ett Melsec Q- system (ca 250 I/O), E1070 och E1100 paneler. Drivsystem består av ABB ACS800.
KOTEKO har tillsammans med Widings Elektriska spänningsatt och tagit anläggningen idrift.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Ringhantering Ringverk 4, Ovako Steel, Hofors

Ringhantering Ringverk 4 Ovako Steel, Hofors

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ovako Steel, Hofors har moderniserat hanteringen av färdigvalsade ringar. Hanteringen innebär automatisk plockning och stapling av färdigvalsade ringar i dimensionen 195-750mm. KOTEKO har tillsammans med AROB AB levererat komplett konstruktion och utrustning.

Projektomfattning
Kontrollutrustningen består av ett MELSEC System Q styrsystem och komplettering av befintligt Intouch HMI-system. OPC- kommunikation mot nya roboten och befintlig överordnat datasystem ingick i leveransen.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även deltagit i idrifttagningen av anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Behandlingslinjer, Sandvik Materials Technology

Behandlingslinjer Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i nya behandlingslinjer för band. Projekt för bandtransport i avfettningslinje samt synings-/klyvningslinje genomfördes och överlämnades för produktion under juni månad 2007.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning för två stycken nya linjer. I leveransen ingick styr-/drivsystem av fabrikat Siemens S7, Simoreg DC Master och Micromaster 440.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för montaget som YIT i Gävle har utfört.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Ugns- och Betsträcka, Cogent Surahammars Bruk

Ugns- och Betsträcka, Sträcka 11 Cogent Surahammars Bruk

Metallindustri

Projektbeskrivning
Cogent Surahammars Bruk har moderniserat styr- och drivsystem för av- och påhaspel- sektioner, ugns- och betsträcka, Sträcka 11.
Projektet genomfördes i två etapper, där stoppet för utbyte avhaspel skedde under ett planerat 4-dagars stopp och för påhaspel skedde utbyte under det normala semesterstoppet.

Projektomfattning
KOTEKO har levererat ett nytt el- och drivsystem, bestående av typ ABB 800xA och ABB DCS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även tagit anläggningen idrift.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Pelletsverk MK3, LKAB, Malmberget

Pelletsverk MK3 LKAB, Malmberget

Materialhantering

Projektbeskrivning
LKAB har byggt ett nytt pelletsverk i Malmberget. Det nya verket har ökat LKAB’s produktionskapacitet med cirka 2 Mt. Investeringen var cirka 2,6 miljarder kr och produktionen startades i slutet av 2006. KOTEKO levererade komplett anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning. KOTEKO’s kund var ABB Switzerland Ltd.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800xA systemet samt tagit anläggningen idrift tillsammans med LKAB, Outokumpu Engineering och ABB.
Kontrollutrustningen består av ett ABB 800xA system (ca 18 000 taggar, varav ca 14 000 fysiska I/O), innehållande redundanta aspect servrar, två par redundanta connectivity servrar, 3st operatörsklienter varav 2st storbildskärmar, 2st ingenjörsklienter och 1st ingenjörsklient för instrument och fältbuss.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 14 personer.
KOTEKO har totalt levererat 31.000 mantimmar under 1,5 år.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post