Elektrolytbetning, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en uppgradering av befintlig bet-anläggning i en Glödg- och Betlinje. Uppgraderingen bestod i en ny eletrolytbetning.
Andritz AG, Metals division, Österrike ansvarade för leverans av den nya eletrolytbetningsanläggningen.
Den uppgraderade linjen överlämnades till produktionen efter sommaren 2014.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC450, AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat ABB ACS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Andritz AG.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Related Works