Vatten och Avlopp, Sala Kommun

Miljö

Projektbeskrivning
Sala Kommun har uppgraderat styr-, övervakningssystem och radiokommunikationen för sina pump- och vattenstationer placerade i kommunen samt styr-, övervakningssystem för reningsverket i Sala.
De uppgraderade systemen togs i drift i etapper med start 2015 och slutfördes första halvåret 2016

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och radioutrustning. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300, Siemens kommunikationsmoduler SINAUT (TIM3 & TIM4), HMI-system Siemens Win-CC samt radiosystem av fabrikat Satellar.
KOTEKO ansvarade för BAS-P, BAS-U, konstruktion, programmering och montage för hela anläggningen.
För radiosystemet ansvarade Sacorada AB, på uppdrag av KOTEKO.
KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Sacorada.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Related Works