Pelletsverk MK3 LKAB, Malmberget

Materialhantering

Projektbeskrivning
LKAB har byggt ett nytt pelletsverk i Malmberget. Det nya verket har ökat LKAB’s produktionskapacitet med cirka 2 Mt. Investeringen var cirka 2,6 miljarder kr och produktionen startades i slutet av 2006. KOTEKO levererade komplett anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning. KOTEKO’s kund var ABB Switzerland Ltd.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800xA systemet samt tagit anläggningen idrift tillsammans med LKAB, Outokumpu Engineering och ABB.
Kontrollutrustningen består av ett ABB 800xA system (ca 18 000 taggar, varav ca 14 000 fysiska I/O), innehållande redundanta aspect servrar, två par redundanta connectivity servrar, 3st operatörsklienter varav 2st storbildskärmar, 2st ingenjörsklienter och 1st ingenjörsklient för instrument och fältbuss.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 14 personer.
KOTEKO har totalt levererat 31.000 mantimmar under 1,5 år.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Related Works