Ugns- och Betsträcka, Sträcka 11 Cogent Surahammars Bruk

Metallindustri

Projektbeskrivning
Cogent Surahammars Bruk har moderniserat styr- och drivsystem för av- och påhaspel- sektioner, ugns- och betsträcka, Sträcka 11.
Projektet genomfördes i två etapper, där stoppet för utbyte avhaspel skedde under ett planerat 4-dagars stopp och för påhaspel skedde utbyte under det normala semesterstoppet.

Projektomfattning
KOTEKO har levererat ett nytt el- och drivsystem, bestående av typ ABB 800xA och ABB DCS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även tagit anläggningen idrift.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Related Works