Automatiktraverser, Sopförbränningsanläggning Dematek AB

Materialhantering

Projektbeskrivning
Vattenfall Värme Norden har av Dematek AB köpt uppgradering av 2st traverser till sopförbränningsanläggningen i Uppsala. I Dematek’s åtagande ingick nya trallor, gripskopa samt el- och styrutrustning.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen samt idrifttagit anläggningen tillsammans med Dematek och Vattenfall Service. Anläggningen går dygnet runt och i full automatik.
Automatikstyrningen är programmerad i Siemens S7-400 och Citect HMI. Vidare ingick ABB ACS800 drivsystem, kontinuerlig nivåmätning och kameraövervakning.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Related Works