Rökgaskondenserings-
anläggning
Radscan Intervex AB, Västerås

Miljö

Projektbeskrivning
Radscan Intervex har levererat en komplett rökgaskondenseringsanläggning bestående av två rökgaskondensorer, en för respektive pannlinje till KVV6, Värtanverken, Fortum. I leveransen ingick även Radscan Intervex framgångsrika membransystem för kondensatrening.

Projektomfattning
KOTEKO har programmerat och byggt HMI bilderna till hela anläggningen. KOTEKO har även konfigurerat ABB 800xA systemet samt deltagit i idrifttagningen av anläggningen tillsammans med Radscan.

Kontrollutrustningen är av typen ABB AC400 samt 800xA.

KOTEKO har även dimensionerat och selektivitetsberäknat kraftkablage.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Related Works