Reningsverk Mälarenergi AB

Miljö

Projektbeskrivning
Mälarenergi AB har genomfört en uppgradering och utbyggnad av reningsverket i Skultuna. Utbyggnaden innebar att förstärka reningsprocessen, en uppgradering av befintlig anläggning och en ny byggnad innehållande bland annat slamhantering, kemikaliedosering, blåsmaskiner, ställverk med mera. Slutbesiktning av Reningsverket genomfördes september 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för elkonstruktion, programmering, elmontage och igångkörning samt även för tillverkning och leverans av kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat ABB AC800M och ABB ACS800.
KOTEKO’s uppdragsgivare var Anjo Bygg. Övriga projektdeltagare var SWECO, NCC, Aqua Svea och SN Elteknik.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4-5 personer. Totalt i projektet har ca 30 personer samtidigt varit engagerade.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Related Works