Skärlinje, Aurubis Finland Oy

Skärlinje. Aurubis Finland Oy

Metallindustri

Projektbeskrivning
Aurubis Finland Oy har investerat i en modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet för en Skärlinje.
Skärverket har en produktionshastighet på upp till 400 m/min.
Skärverket överlämnades till produktion under augusti 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för leverans av kontroll- och drivutrustning.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-300, Sinamics S120 samt ABB DCS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Excentricitetskompensering, Aurubis Finland Oy

Excentricitetskompensering Aurubis Finland Oy

Metallindustri

Projektbeskrivning
KOTEKO har installerat ett Excentricitetskompensering system på Achenbach verket hos Aurubis Finland Oy, Pori.
Kompenseringen installerades under 2011 och visar en klar förbättring av kvalitén på det färdiga materialet.

Eccentricity compensation system (ECS)
The main target of the ECS is to minimize the influence of backup rolls eccentricity disturbance in the product. The ECS is optimized to minimize the periodic disturbance over the entire range of products in varying process conditions viz. different materials, different alloys, different material dimensions meaning different material stiffness.

  • ECS contributes to a further improvement of the thickness performance.
  • ECS self adapt depending on the 1st and the 2st roll eccentricity frequency.
  • ECS is a standalone system irrespective of the existing control system.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Traversuppgradering, Jämtkraft AB

Traversuppgradering Kattstrupeforsens Kraftstation, Jämtkraft AB

Materialhantering

Projektbeskrivning
Jämtkraft AB, Östersund har investerat i en uppgradering av befintlig travers i Kattstupeforsens generatorhall.
KOTEKO har levererat el-, driv- och styrutrustning. Den nya utrustningen installerades i nya skåp som monterades på kranen.
Kranen övertogs av Jämtkraft i september 2013.
KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat Siemens S7-300 Fail safe PLC systemet samt ABB ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Maskin- och Personsäkerhet, Ruukki, Virsbo

Införande Maskin- och Personsäkerhet Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje, Ruukki, Virsbo

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ruukki, Virsbo har till befintligt Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje låtit KOTEKO konstruera, montera och köra igång maskin- och personsäkerhet i form av staket och säkerhets PLC.

Projektomfattning
I KOTEKO’s åtagande ingick att anpassa konstruktioner och applikationsprogram så erforderlig säkerhetsnivå uppnåddes enligt i projektet framtagen riskanalys. Anpassningen utfördes dels i de befintliga systemen och utrustningarna samt i en ny JOKAB Pluto säkerhets PLC.
KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela säkerhetssystemet.
KOTEKO har även genomfört riskanalys som låg som grund för detta uppdrag.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Syningslinje, Sandvik Materials Technology

Syningslinje Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en ny syningslinje för band. I den totala leveransen ingick allt från mekanik, hydraulik, el- och drivsystem.
Syningslinjen används för avsyning av band med bredd mellan 100-400mm.
Syningslinjen överlämnades till produktion under december 2013. KOTEKO’s kund var Bergs Engineering AB, Falun.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor.
I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat Siemens Sinamics S120.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Elektrolytbetning, Sandvik Materials Technology

Elektrolytbetning, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en uppgradering av befintlig bet-anläggning i en Glödg- och Betlinje. Uppgraderingen bestod i en ny eletrolytbetning.
Andritz AG, Metals division, Österrike ansvarade för leverans av den nya eletrolytbetningsanläggningen.
Den uppgraderade linjen överlämnades till produktionen efter sommaren 2014.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC450, AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat ABB ACS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Andritz AG.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Valsverk, Böhler Uddeholm

Valsverk, Böhler Uddeholm

Metallindustri

Projektbeskrivning
Böhler Uddeholm i Munkfors har investerat i en elektrisk uppgradering av befintligt valsverk.
Uppgradering bestod i att befintlig el- och drivsystem uppgraderades med PLC-styrning, nya ström- och frekvensomriktare samt nya banddragmätare.
Valsverket överlämnades till produktionen under våren 2015

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustningen. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300, strömriktare Sinamics DC, frekvensomriktare Sinamics S120 samt HMI-system Siemens Win-CC Flexible.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen. Böhler Uddeholm ansvarade för demontage och installation.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Centroslipmaskin, Sandvik Materials Technology

Centroslipmaskin, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Material Technology har uppgraderat mekanisk-, hydraulisk-, elektrisk- och styrutrustning till en befintlig centroslipmaskin. I projektet ingick även ny operatörsmiljö, uppgradering av maskin- och personsäkerheten samt bullerdämpande åtgärder.
Den uppgraderade slipmaskinen togs i drift i under semesterstoppet 2015 och lämnades över till produktion i augusti 2015.

Projektomfattning
KOTEKO var huvudansvarig för detta projekt. I KOTEKO’s leverans ingick elkonstruktion, programmering, idrifttagning samt ny elutrustning, Siemens S7 PLC-system, S120 drifter samt nya motorer även dessa från Siemens. Underleverantörer till KOTEKO var Bergs Engineering AB, Hydac AB samt TST Gruppen.
Bergs Engineering AB ansvarade för all mekanisk konstruktion samt anpassning och nytillverkning av mekanisk utrustning. Hydac AB var ansvariga för den hydrauliska uppgraderingen. TST Gruppen utförde elinstallationen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Granuleringsanläggning, Indien, UHT AB

Granuleringsanläggning, Indien, Uvån Hagfors Teknologi

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uvån Hagfors Teknologi AB hat levererat en ny granuleringsanläggning till Jindal Steel Power’s anläggning i Angul, Indien.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen.  Operatörs- och styrsystemet är Siemens PCS7 med redundanta S7-410-5H CPU:er.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Reelrikt, Ovako, Hällefors

Reelrikt, Ovako Hällefors

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ovako i Hällefors har flyttat en reelrikt till Hällefors. I samband med flytten uppgraderas driv och styrsystem samt övrig elektrisk utrusning. Reelrikten kompletterades även med maskinsäkerhet. Den anpassade och ombyggda maskinen togs i drift under hösten 2016

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela den nya maskinstyrningen. PLC system är Siemens S7-300 och drivsystemet Siemens Sinamics DCM.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post