Säkerhet, Valsverk K74, Sandvik Heating Technology

Säkerhet, Driv- & PLC-system, Valsverk K74. Sandvik Heating Technology, Hallstahammar

Metallindustri

Projektbeskrivning
Heating Technology i Hallstahammar har uppgraderat sitt valsverk K74. Uppgraderingens huvudsyfte var att höja verkets maskinsäkerhet. För att uppnå detta så installerades staket och grindar runt verket. Samtidigt byttes befintliga driv- och PLC-system till modernare system med integrerad säkerhet.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och idrifttagit anläggningen. De nya drifterna kommer från ABB och är av typen DCS800. Styrsystemet är Siemens S7-317 Failsafe.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Robotcell, Sandvik Materials Technology

Robotcell för hantering av borrkutsar Sandvik Materials Technology, Sandviken

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har byggt om och ta bort den manuella hanteringen av borrkutsar med dimensionerna 1150-1550 mm och vikterna 90-252 kg. Ombyggnaden är ett led i Sandviks strävan att förbättra arbetsmiljön och ergonomin. Den manuella hanteringen med många tunga lyft har ersatts av en robot och att den befintliga processtyrningen förbättras. Man har även fått renare maskinområde och förbättrat åtkomlighet till de olika maskindelarna. Den anpassade och ombyggda cellen togs i drift under juni 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela robotstyrningen. Maskinsystem AB har konstruerat och tillverkat nödvändig mekanisk utrusning. KOTEKO har tillsammans med Maskinsystem AB byggt om samt kört igång robotcellen. Roboten i leveransen är av fabrikat KUKA KR 360 R2830.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Svetssträcka, SSAB, Virsbo

Systembyte, Svetssträcka SSAB, Virsbo

Metallindustri

Projektbeskrivning
SSAB, Virsbo har uppgraderat driv-och styrsystem till Svetssträcka 2. I svetssträckan valsas och svetsats rör i en hastighet upp till ca 100 m/min. Det som byttes i denna uppgradering är 20 st strömriktare, PLC-system och operatörsmiljö. Nya strömriktare monterades in i befintliga skåp. Kablage och motorer återanvänds. Den uppgraderade sträckan togs i drift i augusti 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela sträckan samt konfigurerat drifterna. KOTEKO har tillsammans med SSAB kört igång sträckan. KOTEKO har även utfört demontage och montage. I leveransen ingår nya Siemens DCM strömriktare och Siemens 1500SP Fail-Safe PLC system.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Skärmaskin, Burseryds Bruk

Skärmaskin, Signode Industrial Group AB, Burseryds Bruk

Metallindustri

Projektbeskrivning
Burseryds Bruk har investerat i en ny skärsträcka för skärning av plåt max bredd 1500 mm och tjocklek mellan 0,5-6,0 mm. Mekaniken levererades av Burghardt+Schmidt som även deltog i idrifttagningen. Skärsträckan togs i drift under hösten 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela den nya skärsträckan. PLC system är Siemens S7-1500 och drivsystemet Siemens Sinamics S120.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Skalsvarv, Uddeholms AB

Skalsvarv Uddeholms AB

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uddeholms AB har renoverat befintlig Farmer Norton Skalsvarv. Renoveringen omfattade utbyte av driv- och styrsystem samt att bygga om befintlig hydraul drift till servodrift på inmatningsrullar, matarrulle samt utmatningsvagn. Samtidigt uppgraderades maskinsäkerheten.
Skalsvarven togs i drift i december 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat, programmerat monterat och kört i gång skalsvarven. I leveransen ingick Siemens S7-1500 PLC-system och Simatic S120 drivsystem.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Valsverk, Aurubis, Pori, Finland

Valsverk Aurubis, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Aurubis, Pori Finland har uppgraderat Styr- och drivsystem för ett kallvalsverk byggt av Schloemann. Verket valsar kopparband i dimensionen bredd 450-750mm och tjocklek 0,2-3,0 mm. I uppgraderingen ingick nytt driv- och styrsystem samt en utökning av maskinsäkerheten. Vidare uppgraderas hela operatörsmiljön med nya pulpetrar och HMI. Linjen togs i drift under januari 2018.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat, programmerat och kört igång hela anläggningen efter montaget som har utförts av Aurubis. I leveransen ingick drivsystem DCS800-line-up från ABB och PLC-system Siemens S7-1500.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Borst- & Poleringslinje, Voestalpine Precision Strip AB

Borst- & Poleringslinje, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors

Metallindustri

Projektbeskrivning
Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors har uppgraderat mekanisk utrustning, styr- och drivsystem för en Borst- & Poleringslinje.
Linjen borstar/polerar band med bredden 150–410 mm och med en hastighet upp till 54 m/s.
Linjen togs i drift sommaren 2018.

Projektomfattning

KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela anläggningen.
Maskinsystem AB har ansvarat för den mekaniska renoveringen, nytillverkningen och mekaniska montaget.
I leveransen ingick drivsystem Sinamics S120 och PLC-system S7-1500. Båda systemen är av fabrikat Siemens. Elektriska montaget utfördes av KOTEKO Installation AB.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Valsverk V345, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors

Valsverk V345, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors

Metallindustri

Projektbeskrivning

Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors har uppgraderat Styr- och drivsystem för valsverk 345. Verket valsar stålband med bandbredd upp till 350 mm och tjocklek max 1,2 mm.
I uppgraderingen ingick nytt driv- och styrsystem samt en utökning av maskinsäkerheten. Vidare uppgraderades hela operatörsmiljön med nya pulpetrar och HMI.
Linjen togs i drift sommaren 2018.

Projektomfattning

KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela anläggningen.
I leveransen ingick drivsystem Sinamics S120 och S7-1500 PLC-system. Båda systemen är av fabrikat Siemens.
PLC- och Driv-systemet installerades i en container, som även hade plats för högspänningstransformator.
Elektriska montaget utfördes av KOTEKO Installation AB.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Härdugn, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors

Härdugn, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors

Metallindustri

Projektbeskrivning

Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors har uppgraderat Kraft-, styr- och drivsystem för Härdugn 436. Ugnen härdar band med en tjocklek mellan
0,04–0,4 mm och bredd upp till 320mm.
I uppgraderingen ingick nytt kraft-, driv- och styrsystem samt utökning av maskinsäkerheten. Vidare uppgraderades hela operatörsmiljön med nya pulpetrar och HMI.
Ugnen togs i drift hösten 2018.

Projektomfattning

KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela anläggningen.
I leveransen ingick Eurotherm Epower tyristorer, drivsystem Siemens Sinamics S120 och S7-1500 PLC-system.
Elektriska montaget utfördes av KOTEKO Installation AB.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Valsverk V311, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors

Valsverk V311, Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors

Metallindustri

Projektbeskrivning

Voestalpine Precision Strip AB, Munkfors har uppgraderat Styr- och drivsystem för valsverk 311. Verket valsar stålband med bandbredd upp till 460 mm och tjocklek max 2,5 mm.
I uppgraderingen ingick nytt driv- och styrsystem samt en utökning av maskinsäkerheten. Vidare uppgraderades hela operatörsmiljön med nya pulpetrar och HMI.
Linjen togs i drift sommaren 2019.

Projektomfattning

KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela anläggningen.
I leveransen ingick drivsystem Sinamics S120 och S7-1500 PLC-system. Båda systemen är av fabrikat Siemens.
PLC- och Driv-systemet installerades i en container.
Elektriska montaget utfördes av KOTEKO Installation AB.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post