CE-märkning

Leder

CE-märkning av maskiner och maskinsystem.
CE-märkning ska genomföras på nya maskiner samt vid ombyggnader.

Kompetens

En trång sektor vid utförandet av detta arbete är oftast att resurser och rutiner för dessa arbetsinsatser saknas inom den egna organisationen.
KOTEKO har tagit fram en metod och ett system för arbete med CE-märkning och riskanalyser.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works