Riskanalys

Leder

Riskanalys vid ombyggnader och äldre maskinsystem.
Riskanalys ska genomföras på såväl nya som äldre anläggningar och maskiner samt även vid ombyggnader.

Kompetens

En trång sektor vid utförandet av detta arbete är oftast att resurser och rutiner för dessa arbetsinsatser saknas inom den egna organisationen.

KOTEKO har tagit fram en metod och ett system för arbete med CE-märkning och riskanalyser.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works