Styr- och reglersystem i samband med ombyggnad av kyldistributionssystem. ICA Fastigheter AB förbättrar för HFG Sweden AB och ICA Sverige AB

Miljö

Projektbeskrivning
ICA Fastigheter AB har uppgraderat styrning och övervakning av befintligt kyl- och ventilationssystem till HFG Sverige AB’s anläggning i Västerås. Uppgraderingens mål var att framtidsäkra systemet samt att underlätta service och support.
Projektet påbörjades hösten 2015 och slutfördes under våren 2017

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform fått förtroende att leverera elkonstruktion, programmering, idrifttagning samt att även leverera styrskåp innehållande Siemens S7 PLC-system och Siemens Paneler.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Related Works