Prevas välkomnar Koteko

Prevas välkomnar Koteko

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Koteko AB. Koteko är ett ingenjörsföretag med gott renommé inom avancerad industriell processautomation. Koteko äger dessutom 80 procent av Koteko Installation AB som är ett snabbväxande bolag inom industriell installation och service. Sammantaget kan Koteko leverera helhetslösningar från idé till driftsatt anläggning.

Verksamheten omfattar totalt 28 personer hemmahörande i Västerås med en omsättning 2021 på 68 mkr. Koteko grundades 1994 och har en stark position inom branscher som står inför en stor och viktig omställning, som exempelvis energi och stålbranschen.

– Det ska bli fantastiskt roligt att välkomna dessa erkänt skickliga medarbetare, säger Magnus Welén, regionchef på Prevas i Mälardalen. Koteko kompletterar Prevas befintliga verksamhet inom avancerad automation. Tillsammans blir vi en nordisk ledare inom avancerad industriell automation med kapacitet att stödja kunder från idé till en driftsatt lösning för både diskret tillverkning och processindustrin.

Koteko Installation AB kan fortsätta utvecklas väl inom Prevas. Koteko AB som haft periodvisa lönsamhetsutmaningar kan i Prevas regi få en stabil bas för en god och hållbar lönsamhet.

Koteko erbjuder ingenjörstjänster och kompletta systemleveranser kombinerat med ett brett service- och installationserbjudande. Bolagets långa och gedigna erfarenhet inom energi- och processindustrin bygger på insikten kring vikten av att ha en fungerande anläggning och att hela tiden optimera processer för att minimera resursanvändning och öka lönsamheten.

– Att komma in som en nod i Prevas nätverk är inspirerande, säger Mattias Axner, VD på Koteko Installation AB. Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta vår resa att utveckla verksamheten och samtidigt befinna oss i en miljö där det finns nya möjligheter. Det är i mötet mellan våra medarbetare, kunder och partners som våra styrkor blir särskilt tydliga. Professionell kompetens, god samarbetsförmåga, engagemang och motivation genomsyrar våra åtaganden.

Tillträdet sker per den 2022-11-01 och förvärvet avser 100 procent av Koteko AB som i sin tur äger 80 procent av Koteko Installation AB. Övriga 20 procent ägs av VD Mattias Axner. Affären bedöms ha en marginell påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

För mer information, kontakta
Magnus Welén, Regional Manager Mälardalen, VD Prevas Industrial Innovation AB, Mobil: +46 70 593 44 57,
E-mail: magnus.welen@prevas.se

Mattias Axner, VD Koteko Installation AB, Mobil: +46 702 54 18 96, E-mail: mattias.axner@koteko.se

Johan Strid, President & CEO, Prevas AB, Mobil: +46 703 79 10 61, E-mail: johan.strid@prevas.se

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Brett serviceerbjudande med ingenjörskompetens

Brett serviceerbjudande med ingenjörskompetens

Koteko satsar nu vidare med ett serviceerbjudande som riktar sig till både nya och befintliga kunder. Med ingenjörskapaciteten i ryggen leder underhåll och service inte sällan även till konkreta förbättringsförslag.

Kotekos långa och gedigna erfarenhet inom processindustrin bygger på insikten kring vikten av att ha en fungerande anläggning. Denna kunskap kommer väl till pass även när det handlar om service och felsökning. Befintliga kunder har sedan tidigare erbjudits service i anslutning till gjorda leveranser, vilket inneburit ett mervärde för dem. När elektrikern kan kundens anläggning finns större möjligheter att upptäcka fel innan katastrofen sker. Nu erbjuder Koteko Installation motsvarande möjlighet även till helt nya kunder.

– En bra relation byggs upp genom service, vi kan upptäcka fel redan innan det blivit ett fel och något gått sönder, säger Olivia Larsen, serviceansvarig. Från relationer och mervärde till kostnadseffektivisering och driftsäkerhet, allt ingår i vad vi ser som god service till kund.

Det är en hektisk tid för Olivia och hennes kollegor på serviceavdelningen. Det har inte gått lång tid sedan satsningen startade, men de har lyckats bra med både befintliga och nya kunder. Det handlar inte bara om att ha den bemanning som krävs, vissa kunder behöver bryta gamla vanor för att byta leverantör eller använda sig av fler.

– Vi erbjuder mer, vårt fokus är riktat mot industrin vilket innebär att vi genomgår fler utbildningar och använder oss av andra verktyg och annan skyddsutrustning än traditionella elfirmor, fortsätter Olivia. Vi har en annan ”overhead” för att kunna vara den seriösa leverantör mot industrin vi strävar efter att vara, och till stor del också redan är.

När en anläggning står still med problem är de flesta villiga att betala vad som helst. Fel leder dessutom ofta till fler fel, och då innebär en uppbackning med ingenjörer i ryggen en extra trygghet.

– Det som särskiljer Koteko från andra företag är att vi har så många automationsingenjörer och elkonstruktörer utöver våra elinstallatörer, framhåller Mattias Axner, vd för Koteko Installation. Vi är dessutom i stort sett till 100% riktade mot industrin, en inriktning och erfarenhet som många traditionella elfirmor inte har.

Det många företag nappar på är att Koteko har just allt ifrån installatörer och serviceelektriker till väldigt seniora expertingenjörer inom processeffektivisering – och hela kedjan däremellan. Det är ett ingenjörsbolag först och främst och har varit det från starten, en unik nisch som gör att de kan erbjuda högt kvalificerade ingenjörer tillsammans med fältservice.

– Service ligger helt rätt också på grund av materialbristen som kan sätta stopp för större investeringar eller ombyggnationer, säger Mattias. Företagen kommer bli tvungna att serva sina befintliga anläggningar och hålla dem vid liv.

Service är vad som satsas på tills allt har återhämtat sig. Saker kommer fortsätta att gå sönder så det gäller att anpassa sig efter hur verkligheten ser ut. Koteko gör det genom att satsa på underhåll. Materialbristen kan bli ett verkligt problem ganska snart, har en maskin gått sönder så är det svårt att få tag i utbyteskomponenter.

– Redan nu får vi frågor om vi kan komma och titta på vad som går att bygga om tillfälligt tills de får hem grejerna igen, berättar Olivia. Det är ett växande scenario där vi inom service kan erbjuda en lösning, men det kräver både konstruktör, programmerare och någon på plats som bygger om rent fysiskt. Vi kan erbjuda alltihop, vilket är ganska få som kan, framför allt med kort varsel.

Kommunikation och återkoppling är avgörande. Beträffande materialleveranser kan det bli stora följder utan en god kommunikation; inom service är det alltid snabba puckar till skillnad från i projekt som löper enligt en plan över längre tid. De lösningar Koteko kan erbjuda innebär inte bara att byta befintliga delar utan även förbättra funktionalitet och effektivitet, en övergång från servicejobb till förbättringsprojekt. Kunden kan sin process bäst men Koteko kan automationen och elen/styrningen bakom och har samtidigt stor kunskap inom processoptimering, vilket ger kunden större möjlighet till kontinuerlig effektivisering.

– Många gånger kan vi erbjuda mer än att ”bara” reparera, vilket givetvis är det första vi gör för att få i gång en anläggning, säger Olivia. Vi kan dessutom erbjuda uppbyggnad eller ombyggnation som gör att den fungerar till och med bättre än den gjorde innan.

Att gå från att arbeta med projekt till att göra mer servicejobb, oavsett om det är en akut felsökning eller ett mindre löpande projekt, är inte en helt självklar omställning. Alla är dock överens om vikten av riktigt god service och för att leverera den krävs också rätt organisation.

– Nu har vi organisationen på plats, nu det gäller bara att få den att växa, avslutar Olivia. Service är service, känslan av det lilla extra, och tack vare Kotekos breda kompetens kan vi hålla den nivå som krävs för att göra både befintliga och nya kunder nöjda.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Automationen avgörande för färgbolagets utveckling

Automationen avgörande för färgbolagets utveckling

Som en världsledande producent av hållbar industrifärg väljer Beckers att satsa stort på effektivisering av sina processer. Koteko har tillsammans med Roima arbetat med Beckers kring både elutrustning och styrsystem på vägen mot ökad automation.

Beckers söker ständigt nya sätt att förbättra sig inom säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Just hållbarhet är ett av deras ledord, något de menar kan uppnås genom automation. I ett projekt med Koteko och Roima har fokus legat på styrning och övervakning av färgblandningsprocessen. Att Beckers redan från början visste precis vad de ville uppnå gjorde det smidigt att arbeta fram ett koncept som alla parter trodde på. Kotekos första steg var att tillsammans med Roima ta fram en förstudie som låg till grund för diskussionerna kring tekniska lösningar innan man gick vidare till ett konkret projekt.

– Beckers kontaktade Roima med en fråga om en lämplig automationspartner till det här projektet, så det var de som initierade kontakten med oss, berättar Christer Ståhl, projektledare på Koteko. Samtliga parters projektledare gick igenom förstudien tillsammans och redde ut eventuella frågetecken. Vi tog fram en grundkonstruktion där vi utgick från Kotekos modell för ombyggnad av befintliga anläggningar. Därefter visste vi hur vi skulle jobba för att få fram den information som krävdes för att gå vidare med detaljkonstruktion och programmering.

Snabbare och säkrare dosering
Enkelt förklarat består färg av tre olika delar: lösningsmedel, bindemedel och pigment. Lösningsmedel ser till att färgen håller sig flytande, bindemedel ser till att binda pigmentet mot underlaget och pigmentet ger färgen.

I projektet har Koteko arbetat med att automatisera hanteringen av bindemedel och lösningsmedel, där Beckers använder sig av ett doseringshuvud från Vibromac. På doseringshuvudet öppnas ventiler för olika typer och mängder av lösningsmedel, respektive bindemedel utifrån givna recept. Blandningen lagras sedan på fat eller pumpas vidare till efterföljande processer. Det var för hantering av doseringsprocessen som Koteko tog fram lösningen för el och automation.

– Beckers siktar på att bli världens ledande företag inom hållbara färgsystem, berättar Tomas Gunnarsson, projektansvarig på Beckers Industrial Coating. För att nå den visionen behöver vi automation, automation och mer automation. Ett långsiktigt partnerskap med de bästa i branschen är avgörande för att lyckas med den resan.

Tidigare sköttes doseringen manuellt där operatören fick ett recept på ett papper, gick ut och öppnade ventilerna för hand och såg till att rätt mängd distribuerades. Det tog både tid och innebar större osäkerhet i doseringen. Nu finns den elutrustning inklusive styrsystem som behövs, inte bara för att sköta det automatiskt, utan även för att ge full spårbarhet på vad som doserats och i vilken batch. Detta innebär att kvaliteten hela tiden kan säkerställas och följas upp. Doseringen är dessutom enklare för operatörerna, snabbare och mer driftsäker.

Automation är avgörande
Automatiseringen är som sagt avgörande för Beckers fortsatta utveckling. Den nya lösningen ger Beckers möjlighet att se exakt hur mycket av det ena eller andra ämnet som tillförts till batchen, något som är mycket svårare att göra manuellt eftersom det rör sig om tusentals recept att hantera. Här skickas rätt mängd automatiskt i stället för att det ska hanteras för hand. Genom automation säkerställs kvaliteten, vilket går hand i hand med både spårbarhet och hållbarhet.

Täta kontakter har varit kärnan i samarbetet, där projektledarmöten, teknikmöten och styrgruppsmöten hållits kontinuerligt. Tomas, Christer och Mats från Roima är projektledare för respektive företag, och också de som träffats mest – trots att de aldrig setts i verkligheten. I stället har de blivit nära Teams-kollegor. Det har fungerat bra tack vare att de kunnat dela information på ett smidigt sätt och haft tillgång till allt material hela tiden, vilket gjort att inget har tappats eller glömts bort på vägen.

– Potentiella problem har helt enkelt inte hunnit bli stora eftersom vi löst saker tidigt genom tät kontakt och många möten, menar Christer. Alla parter har varit väldigt lösningsorienterade och vi har hela tiden haft tydliga projektmål att förhålla oss till. Trots avsaknaden av fysiska möten har vi haft en mycket god förståelse för varandra.

Systemet är idag implementerat utan några större avvikelser. Alla tre projektledarna ser det som en effekt av det nära samarbetet och förståelsen företagen emellan och nästa steg i Beckers plan är redan på väg att köras igång av Koteko och Roima.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Var finns industrins framtida kompetens?

Var finns industrins framtida kompetens?

Medan teknikutvecklingen går i rasande fart så håller kompetensförsörjningen inte samma tempo. För oss inom industrin finns det flera saker att ta tag i, bland annat beträffande kompetensöverföring och till vem som kompetensen ska föras över.

Det pågår ett generationsskifte där vi måste försäkra oss om att kompetensen från de som nu närmar sig pension förs över till de yngre förmågorna. På Koteko arbetar vi för att få en balans i projekten där våra mest erfarna medarbetare arbetar tillsammans med de anställda som har mindre erfarenhet. Det är ett bra sätt att överföra befintlig kompetens till nästa generation, för egentligen är det inte kompetensen i sig som saknas utan personer med rätt kompetens – eller rätt människor som är mottagliga för den kompetensen.

Kompetensöverföring behöver göras dels genom att hitta rätt personer som kan ta emot och bygga kompetens, dels genom att tillgängliggöra rätt och bra verktyg som underlättar överföringen. Koteko investerar i digitalisering som ska underlätta både kvaliteten och kompetensutvecklingen i organisationen, samtidigt som vi också vill bli mer okänsliga för skillnader i kompetensnivå hos medarbetare. Vårt fokus är att både attrahera och utveckla rätt personer samt att använda oss av rätt verktyg. Med detta kan vi bedriva en verksamhet som är hållbar och stabil över tid vilket i sin tur ger den svenska industrin en bra partner för fortsatt utveckling.

Varför utnyttjar vi då i stort sett resurser ur bara ena hälften av befolkningen? En stor utmaning är att attrahera fler kvinnor till den mansdominerade svenska industrin, att arbeta brett med hur vi kan få dem att intressera sig för teknik och industri. Vi arbetar aktivt för att attrahera fler kvinnor till Koteko och låter oss inspireras av andra i branschen som gjort det bra. Även om det tar tid, strävar vi efter att få en god mix av kvinnor och män med olika bakgrund, erfarenhet och ålder. Som alltid rör det sig inte bara om EN lösning utan en kombination av flera. Dessutom kan vi bara göra det tillsammans.

I de uppdrag vi genomför ingår allt ifrån projektledning, programmering, elkonstruktion, skåpbyggnation, installation och idrifttagning. Totalåtagandet omfattar även att automatisera, modernisera och effektivisera maskinernas funktion för att höja såväl säkerhet som produktivitet. För dessa helhetslösningar måste vår kompetens matcha alla delar i er bjudandet; att erbjuda all kompetens in-house är avgörande för att leverera konkurrenskraftiga lösningar.

I takt med en ökad efterfrågan behöver vi fortsatt rekrytera inom alla affärsområden och samtidigt ta tillvara på de drivkrafter som finns i organisationen. Vi satsar på att skapa en kultur där det finns plats att växa, vi fångar upp medarbetare som vill gå vidare och ser till att de får chansen att utveckla sin kompetens och ta nästa kliv i karriären. Det är en viktig faktor för att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare och kunna attrahera mer och rätt kompetens.

För industrin som helhet är detta direkt avgörande.

Facebook
Twitter
LinkedIn

En ny karriär i industrin

En ny karriär i industrin

Ett spännande teknikområde i kombination med handfasta utmaningar gjorde att Annicka slutligen tog klivet från vården till industrin.

Efter 25 år som undersköterska på demensboende kände Annicka Blomberg att det blivit dags att byta bana. Kombinationen av att befinna sig mitt i livet med utflugna barn och suget efter att utbilda sig vidare gjorde att hon tog tjänstledigt från sitt arbete. Hon samlade sina erfarenheter och funderade kring vad som gett henne drivkraft och vad hon tyckt varit roligt, både i det privata och i det yrkessamma livet. Det som lockade var teknik, socialt samspel och programmering.

– Jag har alltid trivts inom vården, men jag har också haft känslan av att inte bli klar, förklarar Annicka. Jag vill se konkreta resultat, jag vill göra något med mina händer, något som blir färdigt.
När Annicka bestämt sig för att börja studera drevs hon av sin vilja att utvecklas inom nya områden. Efter att ha sett en annons om en utbildning inom automation gjorde hon ett besök på en mindre utbildningsmässa. Bland flera yrken och utbildningar var det automationsingenjör inom robotik som lät mest lockande. Framför allt var det tanken på utvecklingsmöjligheterna och variationen i arbetet som fick henne att bestämma sig.

– Jag tycker om att lära mig nya saker och har aldrig varit rädd för det nya, tvärtom känns det bara roligt, berättar Annicka. Det tror jag är den stora anledningen till varför jag slutligen vågade ta steget.
När det blev dags för första praktiken kom Annicka i kontakt med Koteko i Västerås, bland annat tack vare deras uttalade önskan att locka fler kvinnor till företaget och industrin. Tillsammans med en studentkollega blev det ett bra upplägg där de hjälptes åt med sina projekt.
Praktiken ledde till arbete över sommaren och fortsatt timanställning under studietiden. Under sommaren var hon delaktig i ett projekt där hon fick följa hela kedjan: Från konstruktion och uppbyggnad av apparatskåp till att sedan driftsätta ute hos kund tillsammans med konstruktör och programmerare.

”Jag kan fixa vad som helst”

– Alla är så välkomnande och hjälpsamma, är det något som känns oklart är det alltid okej att fråga. Jag gillar att vi jobbar tillsammans som ett team, jag blir alltid lyft genom feedback och när jag är osäker blir jag peppad att klara uppdraget – ”klart att du fixar det här!”. Det gör att jag blir mer säker i min roll hela tiden. Jag känner att jag fixar vad som helst!

Klimatet gör att Annicka trivs på Koteko. Hon menar att det är medarbetarna som tillsammans driver företaget framåt.

– Det jag gör är viktigt, det min kollega gör är viktigt, det är helheten som gör att allt fungerar. Vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål och det är alltid en spännande resa.
Annicka uppskattar att få vara en del av hela processen; från att bygga apparatskåp till kompletta funktionstest i verkstaden och avslutningsvis implementering hos kund. Hon känner att det verkligen är givande att få följa ”sitt” skåp hela vägen. Med sin grundinställning att hon gör det för sin egen skull har det alltid varit viktigt för Annicka att lyckas och klara även utmanande motgångar. Största problemet är att hon tycker allt är roligt …

– Det är inte alltid roligt att jobba sägs det men jo, det är så jäkla kul när man trivs med det man gör, avslutar Annicka. Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. Och den där kicken av att lyckas med saker, den får jag verkligen känna här!

Facebook
Twitter
LinkedIn