Skip to content

Automationen avgörande för färgbolagets utveckling

Som en världsledande producent av hållbar industrifärg väljer Beckers att satsa stort på effektivisering av sina processer. Koteko har tillsammans med Roima arbetat med Beckers kring både elutrustning och styrsystem på vägen mot ökad automation.

Beckers söker ständigt nya sätt att förbättra sig inom säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Just hållbarhet är ett av deras ledord, något de menar kan uppnås genom automation. I ett projekt med Koteko och Roima har fokus legat på styrning och övervakning av färgblandningsprocessen. Att Beckers redan från början visste precis vad de ville uppnå gjorde det smidigt att arbeta fram ett koncept som alla parter trodde på. Kotekos första steg var att tillsammans med Roima ta fram en förstudie som låg till grund för diskussionerna kring tekniska lösningar innan man gick vidare till ett konkret projekt.

– Beckers kontaktade Roima med en fråga om en lämplig automationspartner till det här projektet, så det var de som initierade kontakten med oss, berättar Christer Ståhl, projektledare på Koteko. Samtliga parters projektledare gick igenom förstudien tillsammans och redde ut eventuella frågetecken. Vi tog fram en grundkonstruktion där vi utgick från Kotekos modell för ombyggnad av befintliga anläggningar. Därefter visste vi hur vi skulle jobba för att få fram den information som krävdes för att gå vidare med detaljkonstruktion och programmering.

Snabbare och säkrare dosering
Enkelt förklarat består färg av tre olika delar: lösningsmedel, bindemedel och pigment. Lösningsmedel ser till att färgen håller sig flytande, bindemedel ser till att binda pigmentet mot underlaget och pigmentet ger färgen.

I projektet har Koteko arbetat med att automatisera hanteringen av bindemedel och lösningsmedel, där Beckers använder sig av ett doseringshuvud från Vibromac. På doseringshuvudet öppnas ventiler för olika typer och mängder av lösningsmedel, respektive bindemedel utifrån givna recept. Blandningen lagras sedan på fat eller pumpas vidare till efterföljande processer. Det var för hantering av doseringsprocessen som Koteko tog fram lösningen för el och automation.

– Beckers siktar på att bli världens ledande företag inom hållbara färgsystem, berättar Tomas Gunnarsson, projektansvarig på Beckers Industrial Coating. För att nå den visionen behöver vi automation, automation och mer automation. Ett långsiktigt partnerskap med de bästa i branschen är avgörande för att lyckas med den resan.

Tidigare sköttes doseringen manuellt där operatören fick ett recept på ett papper, gick ut och öppnade ventilerna för hand och såg till att rätt mängd distribuerades. Det tog både tid och innebar större osäkerhet i doseringen. Nu finns den elutrustning inklusive styrsystem som behövs, inte bara för att sköta det automatiskt, utan även för att ge full spårbarhet på vad som doserats och i vilken batch. Detta innebär att kvaliteten hela tiden kan säkerställas och följas upp. Doseringen är dessutom enklare för operatörerna, snabbare och mer driftsäker.

Automation är avgörande
Automatiseringen är som sagt avgörande för Beckers fortsatta utveckling. Den nya lösningen ger Beckers möjlighet att se exakt hur mycket av det ena eller andra ämnet som tillförts till batchen, något som är mycket svårare att göra manuellt eftersom det rör sig om tusentals recept att hantera. Här skickas rätt mängd automatiskt i stället för att det ska hanteras för hand. Genom automation säkerställs kvaliteten, vilket går hand i hand med både spårbarhet och hållbarhet.

Täta kontakter har varit kärnan i samarbetet, där projektledarmöten, teknikmöten och styrgruppsmöten hållits kontinuerligt. Tomas, Christer och Mats från Roima är projektledare för respektive företag, och också de som träffats mest – trots att de aldrig setts i verkligheten. I stället har de blivit nära Teams-kollegor. Det har fungerat bra tack vare att de kunnat dela information på ett smidigt sätt och haft tillgång till allt material hela tiden, vilket gjort att inget har tappats eller glömts bort på vägen.

– Potentiella problem har helt enkelt inte hunnit bli stora eftersom vi löst saker tidigt genom tät kontakt och många möten, menar Christer. Alla parter har varit väldigt lösningsorienterade och vi har hela tiden haft tydliga projektmål att förhålla oss till. Trots avsaknaden av fysiska möten har vi haft en mycket god förståelse för varandra.

Systemet är idag implementerat utan några större avvikelser. Alla tre projektledarna ser det som en effekt av det nära samarbetet och förståelsen företagen emellan och nästa steg i Beckers plan är redan på väg att köras igång av Koteko och Roima.

Facebook
Twitter
LinkedIn