Cogent Surahammars Bruk - TATA Steel

Projektstyrning

Omfattning
KOTEKO Projektstyrning har levererat tjänster som programledare och projektledare för investeringsprojekt.
Cogent Surahammars Bruk sedemera TATA Steel tillverkar icke orienterad elektroplåt för användning vid motor och generatortillverkning.

Beskrivning
KOTEKO Projektstyrning fick uppdraget som programledare för Sura 2008 som bestod av ca 70 projekt som alla var kopplade till företagets gemensamma och övergripande mål.
Vi fick även uppdraget som projektledare för mek, el och automationsprojekt. Vi ansvarade för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med leverantör och vi deltog i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post

Related Works