Mälarenergi AB - Affärsområde Värme

Projektstyrning

Omfattning
KOTEKO Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
KOTEKO Projektstyrnings har uppdrag att som TF enhetschef för Bränsleberedningen/Driftsupport driva verksamheten med en personalstyrka på ca 20 personer. Uppdraget innebär att ingå i Produktion Kraftvärmes ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.
I Bränsleberedningen/Driftsupports verksamhetsområden ingår bl.a. bränslelogistik samt att säkerställa bränsleinmatning d.v.s. bio, kol, olja och avfall till Mälarenergis block 1-6.
Övriga funktioner som ingår är Bränslekontroll, Kemi och Produktionsteknik där bl.a. all ammoniakhantering för NOx-reducering ingår i verksamheten.

I uppdraget ingår att löpande arbeta med förberedelser för övertagande av den nya Bränsleberednigen Block 6.

Beskrivning – Interimchef
KOTEKO Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av mek, el och automationsprojekt. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mattias Axner
VD
Koteko AB
Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works