ICA Fastigheter AB

Projektstyrning

Omfattning
KOTEKO Projektstyrning levererar tjänst som projektledare och förvaltare av lager/kontor inom ICA Fastigheters koncern.

Beskrivning
KOTEKO Projektstyrning har uppdraget som projektledare för olika fastighetsprojekt samt som fastighetsförvaltare inom ICA Fastigheters koncern. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mattias Axner
VD
Koteko AB
Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works