ABB Mining

Projektstyrning

Omfattning
KOTEKO Projektstyrning levererar tjänst som projektledare.

Beskrivning
KOTEKO Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av leveransprojekt inom ABB Mining. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mattias Axner
VD
Koteko AB
Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works