Rökgaskondenserings, Radscan Intervex AB, Västerås

Rökgaskondenserings-
anläggning
Radscan Intervex AB, Västerås

Miljö

Projektbeskrivning
Radscan Intervex har levererat en komplett rökgaskondenseringsanläggning bestående av två rökgaskondensorer, en för respektive pannlinje till KVV6, Värtanverken, Fortum. I leveransen ingick även Radscan Intervex framgångsrika membransystem för kondensatrening.

Projektomfattning
KOTEKO har programmerat och byggt HMI bilderna till hela anläggningen. KOTEKO har även konfigurerat ABB 800xA systemet samt deltagit i idrifttagningen av anläggningen tillsammans med Radscan.

Kontrollutrustningen är av typen ABB AC400 samt 800xA.

KOTEKO har även dimensionerat och selektivitetsberäknat kraftkablage.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Automatiktraverser, Dematek AB

Automatiktraverser, Sopförbränningsanläggning Dematek AB

Materialhantering

Projektbeskrivning
Vattenfall Värme Norden har av Dematek AB köpt uppgradering av 2st traverser till sopförbränningsanläggningen i Uppsala. I Dematek’s åtagande ingick nya trallor, gripskopa samt el- och styrutrustning.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen samt idrifttagit anläggningen tillsammans med Dematek och Vattenfall Service. Anläggningen går dygnet runt och i full automatik.
Automatikstyrningen är programmerad i Siemens S7-400 och Citect HMI. Vidare ingick ABB ACS800 drivsystem, kontinuerlig nivåmätning och kameraövervakning.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Granuleringsanläggning, Brasilien, UHT AB

Granuleringsanläggning, Brasilien Uvån Hagfors Teknologi AB

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uvån Hagfors Teknologi AB har levererat en ny granuleringsanläggning till Anglo American’s anläggning i Brasilien. Projekt togs idrift under sommaren 2009.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform, levererat kontroll- och drivutrustning till UHT AB. I leveransen ingick styr-/drivsystem av fabrikat Siemens S7, WinCC, Micromaster 440 och integrerat Siemens ställverk med Simocode interface.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även deltagit i idrifttagningen av anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Klippsträcka, Luvata Oy, Pori, Finland

Klippsträcka Luvata Oy, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Luvata Pori Oy har moderniserat en av sina klippsträckor för koppar. Moderniseringen innebar byte av driv- och styrsystem. KOTEKO levererar styr- och drivsystem.

Projektomfattning
I KOTEKO’s ingick anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning. Kontrollutrustningen består av ett Siemens S7-400 styrsystem med cirka 300 IO. Drivsystem och servodrifter är Siemens Simotion samt Sinamics.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Valsverk, Luvata Oy, Pori, Finland

Valsverk Luvata Oy, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Luvata Pori Oy har moderniserat ett av sina valsverk för koppar. Moderniseringen innebar byte av driv- och styrsystem. KOTEKO levererade styrsystem. ABB levererar drivsystem och motorer och Kumera Corporation levererar växellådor.

Projektomfattning
KOTEKO har ett totalåtagande och levererat komplett anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning samt styr- och kontrollsystem. Kontrollutrustningen består av ett Siemens S7-400 styrsystem med cirka 1000 IO, HMI systemet är Intouch.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Härdpress 4, Borox International AB, Eneryda

Härdpress 4 Borox International AB, Eneryda

Metallindustri

Projektbeskrivning
Borox International AB har investerat i ny härdpress med tillhörande ugn, stegbalk och rullbanor. Härdpress och rullbanor levererades av Jerrex AB och ugnen av Sarlin Furnaces AB.

Projektomfattning
KOTEKO har i sitt åtagande programmerat inmatning, stegbalk, härdpress rullbanor och utmatning samt tillhörande operatörsmiljö.
Kontrollutrustningen består av ett Melsec Q- system (ca 250 I/O), E1070 och E1100 paneler. Drivsystem består av ABB ACS800.
KOTEKO har tillsammans med Widings Elektriska spänningsatt och tagit anläggningen idrift.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Ringhantering Ringverk 4, Ovako Steel, Hofors

Ringhantering Ringverk 4 Ovako Steel, Hofors

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ovako Steel, Hofors har moderniserat hanteringen av färdigvalsade ringar. Hanteringen innebär automatisk plockning och stapling av färdigvalsade ringar i dimensionen 195-750mm. KOTEKO har tillsammans med AROB AB levererat komplett konstruktion och utrustning.

Projektomfattning
Kontrollutrustningen består av ett MELSEC System Q styrsystem och komplettering av befintligt Intouch HMI-system. OPC- kommunikation mot nya roboten och befintlig överordnat datasystem ingick i leveransen.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även deltagit i idrifttagningen av anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Behandlingslinjer, Sandvik Materials Technology

Behandlingslinjer Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i nya behandlingslinjer för band. Projekt för bandtransport i avfettningslinje samt synings-/klyvningslinje genomfördes och överlämnades för produktion under juni månad 2007.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning för två stycken nya linjer. I leveransen ingick styr-/drivsystem av fabrikat Siemens S7, Simoreg DC Master och Micromaster 440.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för montaget som YIT i Gävle har utfört.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post