Skip to content

Konstruerar

KOMPLETTA LÖSNINGAR

Vi erbjuder konsulttjänster samt el-tjänster på löpande räkning alternativt hela processavsnitt eller funktioner till fast pris. Givetvis varierar våra samarbetsformer från kund till kund. Det är alltid dina behov som slutligen bestämmer utformningen. Flera av våra kunder har under senare år valt att köpa en komplett funktionslösning och ofta från en leverantör, KOTEKO.