Anläggningskonstruktion

Konstruerar

Vi samarbetar med kunskapsintensiva företag med höga krav på kompetensen hos sina partners.

Vi arbetar med samtliga delar av konstruktionsprocessen

  • Utför Basic Design (typkretsar, befintliga lösningar mm).
  • Framtagning av funktionsbeskrivning.
  • Produktion av anläggningsdokumentation (kretsschema, montageritningar, tabeller etc).
  • Cad-hjälpmedel (EB, Elprocad, Elcad, E3, Elmaster).
  • Identifiera avvikelser från kontrakt. Ändringsrapport till PL.
  • Säkerhetsutvärdering med Sistema eller Siemens safety evaluation.
  • Deltagande i utvärdering av anbud från underleverantör.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works