Anläggningskonstruktion

Anläggningskonstruktion

Konstruerar

Vi samarbetar med kunskapsintensiva företag med höga krav på kompetensen hos sina partners.

Vi arbetar med samtliga delar av konstruktionsprocessen

  • Utför Basic Design (typkretsar, befintliga lösningar mm).
  • Framtagning av funktionsbeskrivning.
  • Produktion av anläggningsdokumentation (kretsschema, montageritningar, tabeller etc).
  • Cad-hjälpmedel (EB, Elprocad, Elcad, E3, Elmaster).
  • Identifiera avvikelser från kontrakt. Ändringsrapport till PL.
  • Säkerhetsutvärdering med Sistema eller Siemens safety evaluation.
  • Deltagande i utvärdering av anbud från underleverantör.

för mer info

Mathias Lewén
VD
Koteko AB
Tel: 021 150210
E-post
Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Konstruktionsledare

Konstruktionsledare

Konstruerar

Vi arbetar inom många olika branscher och med kunder som har hela världen som arbetsfält. Det har gett oss stor vana av kvalificerat projektarbete, både som lagmedlem och lagledare, i de mest skiftande kulturer och miljöer.

En erfaren partner

Våra Konstruktionsledare har erfarenhet, kompetens, kunskap och kontaktnät att genomföra projekt effektivt tillsammans med Er som beställare.

för mer info

Mathias Lewén
VD
Koteko AB
Tel: 021 150210
E-post
Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post