Mälarenergi Elnät AB

Projektstyrning

Omfattning
KOTEKO Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
KOTEKO Projektstyrning har uppdrag att som TF Avdelningschef för Elnät Service/Entreprenad driva verksamheten med en indirekt personalstyrka på ca 80 personer. Uppdraget innebär att ingå i Mälarenergi Elnäts ledningsgrupp samt att driva Elnät Service Entreprenads ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.
Service Entreprenads verksamhet innefattar enheterna Distribution, Mätteknik och Projekt/Stationsteknik.

I uppdraget ingick förändringsarbete på ME Elnät AB då en betydande omorganisation genomfördes under 2012.

Beskrivning – Projektledning
KOTEKO Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av investerings- och utvecklingsprojekt inom Mälarenergi Elnäts nätområde såsom kablifiering, exploatering, förnyelse och ombyggnationer. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mattias Axner
VD
Koteko AB
Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works