Robotcell för hantering av borrkutsar Sandvik Materials Technology, Sandviken

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har byggt om och ta bort den manuella hanteringen av borrkutsar med dimensionerna 1150-1550 mm och vikterna 90-252 kg. Ombyggnaden är ett led i Sandviks strävan att förbättra arbetsmiljön och ergonomin. Den manuella hanteringen med många tunga lyft har ersatts av en robot och att den befintliga processtyrningen förbättras. Man har även fått renare maskinområde och förbättrat åtkomlighet till de olika maskindelarna. Den anpassade och ombyggda cellen togs i drift under juni 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela robotstyrningen. Maskinsystem AB har konstruerat och tillverkat nödvändig mekanisk utrusning. KOTEKO har tillsammans med Maskinsystem AB byggt om samt kört igång robotcellen. Roboten i leveransen är av fabrikat KUKA KR 360 R2830.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Related Works