Automatiktraverser, Dematek AB

Automatiktraverser, Sopförbränningsanläggning Dematek AB

Materialhantering

Projektbeskrivning
Vattenfall Värme Norden har av Dematek AB köpt uppgradering av 2st traverser till sopförbränningsanläggningen i Uppsala. I Dematek’s åtagande ingick nya trallor, gripskopa samt el- och styrutrustning.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen samt idrifttagit anläggningen tillsammans med Dematek och Vattenfall Service. Anläggningen går dygnet runt och i full automatik.
Automatikstyrningen är programmerad i Siemens S7-400 och Citect HMI. Vidare ingick ABB ACS800 drivsystem, kontinuerlig nivåmätning och kameraövervakning.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Pelletsverk MK3, LKAB, Malmberget

Pelletsverk MK3 LKAB, Malmberget

Materialhantering

Projektbeskrivning
LKAB har byggt ett nytt pelletsverk i Malmberget. Det nya verket har ökat LKAB’s produktionskapacitet med cirka 2 Mt. Investeringen var cirka 2,6 miljarder kr och produktionen startades i slutet av 2006. KOTEKO levererade komplett anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning. KOTEKO’s kund var ABB Switzerland Ltd.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800xA systemet samt tagit anläggningen idrift tillsammans med LKAB, Outokumpu Engineering och ABB.
Kontrollutrustningen består av ett ABB 800xA system (ca 18 000 taggar, varav ca 14 000 fysiska I/O), innehållande redundanta aspect servrar, två par redundanta connectivity servrar, 3st operatörsklienter varav 2st storbildskärmar, 2st ingenjörsklienter och 1st ingenjörsklient för instrument och fältbuss.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 14 personer.
KOTEKO har totalt levererat 31.000 mantimmar under 1,5 år.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Traversutrustning, Rönnskärsverken, Boliden

Traversutrustning Rönnskärsverken, Boliden

Materialhantering

Projektbeskrivning
Boliden AB har uppgraderat sina kranar i konverterhallen i Rönnskärsverken. Uppgradering av el-, styr- och drivutrustning samt även manöverutrustning i kranhytt. Den nya utrustningen installerades i container som i sin tur monterades på kranen.
KOTEKO levererade komplett container. KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800M PLC systemet, konfigurerat 800xA HMI system samt ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Traversutrustning, Rönnskärsverken, Boliden

Traversutrustning Rönnskärsverken, Boliden

Materialhantering

Projektbeskrivning
Boliden AB har investerat i ny kran i Fuming-hallen i Rönnskärsverken. Leverans av den kompletta kranen ansvarade Brunnhuber GmbH för.
KOTEKO har leverera el-, driv och styrutrustningen. Den nya utrustningen installerades i container som i sin tur monterades på kranen.
Kranen övertogas av Boliden AB i maj 2013. KOTEKO’s kund var Brunnhuber Krane GmbH.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800M PLC systemet samt ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post
 

Traversuppgradering, SSAB, Borlänge

Traversuppgradering SSAB, Borlänge

Materialhantering

Projektbeskrivning
SSAB, Borlänge har investerat i en uppgradering av befintlig travers. KOTEKO har levererat el-, driv- och styrutrustning. Den nya utrustningen installerades i befintligt el-utrymme på kranen. Kranen övertogs av SSAB i augusti 2013.
KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat Siemens S7-300 Failsafe PLC systemet samt ABB ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post