ABB Mining

Projektstyrning

Omfattning
KOTEKO Projektstyrning levererar tjänst som projektledare.

Beskrivning
KOTEKO Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av leveransprojekt inom ABB Mining. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post

Related Works