Var finns industrins framtida kompetens?

Var finns industrins framtida kompetens?

Medan teknikutvecklingen går i rasande fart så håller kompetensförsörjningen inte samma tempo. För oss inom industrin finns det flera saker att ta tag i, bland annat beträffande kompetensöverföring och till vem som kompetensen ska föras över.

Det pågår ett generationsskifte där vi måste försäkra oss om att kompetensen från de som nu närmar sig pension förs över till de yngre förmågorna. På Koteko arbetar vi för att få en balans i projekten där våra mest erfarna medarbetare arbetar tillsammans med de anställda som har mindre erfarenhet. Det är ett bra sätt att överföra befintlig kompetens till nästa generation, för egentligen är det inte kompetensen i sig som saknas utan personer med rätt kompetens – eller rätt människor som är mottagliga för den kompetensen.

Kompetensöverföring behöver göras dels genom att hitta rätt personer som kan ta emot och bygga kompetens, dels genom att tillgängliggöra rätt och bra verktyg som underlättar överföringen. Koteko investerar i digitalisering som ska underlätta både kvaliteten och kompetensutvecklingen i organisationen, samtidigt som vi också vill bli mer okänsliga för skillnader i kompetensnivå hos medarbetare. Vårt fokus är att både attrahera och utveckla rätt personer samt att använda oss av rätt verktyg. Med detta kan vi bedriva en verksamhet som är hållbar och stabil över tid vilket i sin tur ger den svenska industrin en bra partner för fortsatt utveckling.

Varför utnyttjar vi då i stort sett resurser ur bara ena hälften av befolkningen? En stor utmaning är att attrahera fler kvinnor till den mansdominerade svenska industrin, att arbeta brett med hur vi kan få dem att intressera sig för teknik och industri. Vi arbetar aktivt för att attrahera fler kvinnor till Koteko och låter oss inspireras av andra i branschen som gjort det bra. Även om det tar tid, strävar vi efter att få en god mix av kvinnor och män med olika bakgrund, erfarenhet och ålder. Som alltid rör det sig inte bara om EN lösning utan en kombination av flera. Dessutom kan vi bara göra det tillsammans.

I de uppdrag vi genomför ingår allt ifrån projektledning, programmering, elkonstruktion, skåpbyggnation, installation och idrifttagning. Totalåtagandet omfattar även att automatisera, modernisera och effektivisera maskinernas funktion för att höja såväl säkerhet som produktivitet. För dessa helhetslösningar måste vår kompetens matcha alla delar i er bjudandet; att erbjuda all kompetens in-house är avgörande för att leverera konkurrenskraftiga lösningar.

I takt med en ökad efterfrågan behöver vi fortsatt rekrytera inom alla affärsområden och samtidigt ta tillvara på de drivkrafter som finns i organisationen. Vi satsar på att skapa en kultur där det finns plats att växa, vi fångar upp medarbetare som vill gå vidare och ser till att de får chansen att utveckla sin kompetens och ta nästa kliv i karriären. Det är en viktig faktor för att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare och kunna attrahera mer och rätt kompetens.

För industrin som helhet är detta direkt avgörande.

Facebook
Twitter
LinkedIn

En ny karriär i industrin

En ny karriär i industrin

Ett spännande teknikområde i kombination med handfasta utmaningar gjorde att Annicka slutligen tog klivet från vården till industrin.

Efter 25 år som undersköterska på demensboende kände Annicka Blomberg att det blivit dags att byta bana. Kombinationen av att befinna sig mitt i livet med utflugna barn och suget efter att utbilda sig vidare gjorde att hon tog tjänstledigt från sitt arbete. Hon samlade sina erfarenheter och funderade kring vad som gett henne drivkraft och vad hon tyckt varit roligt, både i det privata och i det yrkessamma livet. Det som lockade var teknik, socialt samspel och programmering.

– Jag har alltid trivts inom vården, men jag har också haft känslan av att inte bli klar, förklarar Annicka. Jag vill se konkreta resultat, jag vill göra något med mina händer, något som blir färdigt.
När Annicka bestämt sig för att börja studera drevs hon av sin vilja att utvecklas inom nya områden. Efter att ha sett en annons om en utbildning inom automation gjorde hon ett besök på en mindre utbildningsmässa. Bland flera yrken och utbildningar var det automationsingenjör inom robotik som lät mest lockande. Framför allt var det tanken på utvecklingsmöjligheterna och variationen i arbetet som fick henne att bestämma sig.

– Jag tycker om att lära mig nya saker och har aldrig varit rädd för det nya, tvärtom känns det bara roligt, berättar Annicka. Det tror jag är den stora anledningen till varför jag slutligen vågade ta steget.
När det blev dags för första praktiken kom Annicka i kontakt med Koteko i Västerås, bland annat tack vare deras uttalade önskan att locka fler kvinnor till företaget och industrin. Tillsammans med en studentkollega blev det ett bra upplägg där de hjälptes åt med sina projekt.
Praktiken ledde till arbete över sommaren och fortsatt timanställning under studietiden. Under sommaren var hon delaktig i ett projekt där hon fick följa hela kedjan: Från konstruktion och uppbyggnad av apparatskåp till att sedan driftsätta ute hos kund tillsammans med konstruktör och programmerare.

”Jag kan fixa vad som helst”

– Alla är så välkomnande och hjälpsamma, är det något som känns oklart är det alltid okej att fråga. Jag gillar att vi jobbar tillsammans som ett team, jag blir alltid lyft genom feedback och när jag är osäker blir jag peppad att klara uppdraget – ”klart att du fixar det här!”. Det gör att jag blir mer säker i min roll hela tiden. Jag känner att jag fixar vad som helst!

Klimatet gör att Annicka trivs på Koteko. Hon menar att det är medarbetarna som tillsammans driver företaget framåt.

– Det jag gör är viktigt, det min kollega gör är viktigt, det är helheten som gör att allt fungerar. Vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål och det är alltid en spännande resa.
Annicka uppskattar att få vara en del av hela processen; från att bygga apparatskåp till kompletta funktionstest i verkstaden och avslutningsvis implementering hos kund. Hon känner att det verkligen är givande att få följa ”sitt” skåp hela vägen. Med sin grundinställning att hon gör det för sin egen skull har det alltid varit viktigt för Annicka att lyckas och klara även utmanande motgångar. Största problemet är att hon tycker allt är roligt …

– Det är inte alltid roligt att jobba sägs det men jo, det är så jäkla kul när man trivs med det man gör, avslutar Annicka. Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. Och den där kicken av att lyckas med saker, den får jag verkligen känna här!

Facebook
Twitter
LinkedIn