Ställverk och kraftfördelning

Installerar

Vi tillverkar olika typer av ställverk och kraftfördelningsskåp. Tillverkningen sker i egen verkstad.

Kundanpassade lösningar

Ofta tillverkar vi kundanpassade lösningar av ställverk, kraftfördelningar, drivsystem, etc. Självklart kan vi även installera utrustningen på plats och se till att den kommer i drift. Ni har behovet, vi har lösningen. 

för mer info

Mattias Axner
VD
Koteko Installation AB
Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works