Montageledare

Installerar

Vår professionella kunskap kombinerad med lyhördhet och ansvarskänsla ställs på sin spets vid montage och igångkörning av enmaskin eller anläggning.

Tiden är ofta knapp och inget får gå fel

Montageledarens arbetsuppgifter är att planera, koordinera och tilldelad arbetskraft ute på våra siter. Montageladaren planerar leveranser från egen tillverkning samt från externa leverantörer, är delaktig på byggmöten och besiktningar. I jobbet ingår att ansvara för att montage sker enligt ritningar, tidplan och anvisningar samt att erforderlig säkerhet uppnås. Montagledaren har ett tätt samarbete med projektledare, som du även rapporterar till.

för mer info

Mattias Axner
VD
Koteko Installation AB
Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works