robotProgrammering

Programmerar

Genom vår tidigare erfarenhet inom materialhantering inom processindustrin tillsammans med  vår erfarenhet av robotprogrammering är vi den kompletta leverantören.

Vi är företaget med det kompletta erbjudandet inom robotapplikationer

  • Leverans och programmering av flertalet av de välkända robotfabrikaten.
  • Integrering av robotapplikationen mot flertal av de globala PLC fabrikaten och typerna.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works