Drivsystem

Programmerar

Våra Drivsystemsspecialister optimerar AC- och DC-drivsystem samt deltar i projektabetet, service, underhåll och idrifttagning. Vi utfördiagnostik och föreslår åtgärder som utvecklar driftsäkerheten.

Produktions- och Energioptimering

  • Omriktardimensionering.
  • Motordimensionering.
  • Parametrisering av drivsystem ABB, Siemens Sinamics och Simotion.
  • Parametrisering  av felsäkra funktioner, STO,SS1,SLS etc.
  • Stor erfarenhet av kompexa driftsfall så som hasplar, s-verk, flygande sax, traversering och skärverk etc.
  • Säkerhetsutvärdering med Sistema eller Siemens safety evaluation.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works