Skip to content

Projektstyrning

Kolla in våra tidigare projekt

Nedan finner ni information om genomförda projekt. Utöver detta genomförs många projekt där slutkunden
inte vill delge information om projektet.

Mälarenergi Elnät AB

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
Koteko Projektstyrning har uppdrag att som TF Avdelningschef för Elnät Service/Entreprenad driva verksamheten med en indirekt personalstyrka på ca 80 personer. Uppdraget innebär att ingå i Mälarenergi Elnäts ledningsgrupp samt att driva Elnät Service Entreprenads ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.
Service Entreprenads verksamhet innefattar enheterna Distribution, Mätteknik och Projekt/Stationsteknik.

I uppdraget ingick förändringsarbete på ME Elnät AB då en betydande omorganisation genomfördes under 2012.

Beskrivning – Projektledning
Koteko Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av investerings- och utvecklingsprojekt inom Mälarenergi Elnäts nätområde såsom kablifiering, exploatering, förnyelse och ombyggnationer. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 

Mälarenergi AB - Affärsområde Värme

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
Koteko Projektstyrnings har uppdrag att som TF enhetschef för Bränsleberedningen/Driftsupport driva verksamheten med en personalstyrka på ca 20 personer. Uppdraget innebär att ingå i Produktion Kraftvärmes ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.
I Bränsleberedningen/Driftsupports verksamhetsområden ingår bl.a. bränslelogistik samt att säkerställa bränsleinmatning d.v.s. bio, kol, olja och avfall till Mälarenergis block 1-6.
Övriga funktioner som ingår är Bränslekontroll, Kemi och Produktionsteknik där bl.a. all ammoniakhantering för NOx-reducering ingår i verksamheten.

I uppdraget ingår att löpande arbeta med förberedelser för övertagande av den nya Bränsleberednigen Block 6.

Beskrivning – Interimchef
Koteko Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av mek, el och automationsprojekt. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 
 

ICA Fastigheter AB

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som projektledare och förvaltare av lager/kontor inom ICA Fastigheters koncern.

Beskrivning
Koteko Projektstyrning har uppdraget som projektledare för olika fastighetsprojekt samt som fastighetsförvaltare inom ICA Fastigheters koncern. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 
 
 

ABB Mining

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som projektledare.

Beskrivning
Koteko Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av leveransprojekt inom ABB Mining. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 
 

ABB Metallurgy

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
Koteko Projektstyrning har uppdrag att som TF projektchef driva projektverksamheten med ansvar för avdelningens projektportfölj. Uppdraget innebär att ingå i ABB Metallutgys ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.

Beskrivning – Projektledning
Koteko Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av anläggningsprojekt för induktiva omrörare till stål- och aluminiumindustri. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 
 
 

Cogent Surahammars Bruk - TATA Steel

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänster som programledare och projektledare för investeringsprojekt.
Cogent Surahammars Bruk sedemera TATA Steel tillverkar icke orienterad elektroplåt för användning vid motor och generatortillverkning.

Beskrivning
Koteko Projektstyrning får uppdraget som programledare för Sura 2008 som består av ca 70 projekt som alla är kopplade till företagets gemensamma och övergripande mål.
Vi får även uppdraget som projektledare för mek, el och automationsprojekt. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post