Skip to content

Metallindustri

Kolla in våra tidigare projekt

Nedan finner ni information om genomförda projekt. Utöver detta genomförs många projekt där slutkunden
inte vill delge information om projektet.

Valsverk Aurubis, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Aurubis, Pori Finland har beslutat att uppgradera Styr- och drivsystem för ett kallvalsverk byggt av Schloemann. Verket valsar kopparband i dimensionen bredd 450-750mm och tjocklek 0,2-3,0 mm. I uppgraderingen ingår nytt driv- och styrsystem samt en utökning av maskinsäkerheten. Vidare uppgraderas hela operatörsmiljön med nya pulpetrar och HMI. Linjen togs i drift under januari 2018.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat, programmerat och kört igång hela anläggningen efter montaget som har utförts av Aurubis. I leveransen ingick drivsystem DCS800-line-up från ABB och Siemens S7-1500 PLC-system. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 6 personer

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Skalsvarv Uddeholms AB

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uddeholms AB har renoverat befintlig Farmer Norton Skalsvarv. Renoveringen innefattar utbyte av driv- och styrsystem samt att bygga om befintlig hydraul drift till servodrift på inmatningsrullar, matarrulle samt utmatningsvagn. Samtidigt uppgraderades maskinsäkerheten.
Skalsvarven togs i drift i december 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat, programmerat monterat och kört i gång skalsvarven. I leveransen ingick Siemens S7-1500 PLC-system och Simatic S120 drivsystem. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Skärmaskin, Signode Industrial Group AB, Burseryds Bruk

Metallindustri

Projektbeskrivning
Burseryds Bruk har investerat i en ny skärsträcka för skärning av plåt max bredd 1500 mm och tjocklek mellan 0,5-6,0 mm. Mekaniken levererades av Burghardt+Schmidt som även deltog i idrifttagningen. Skärsträckan togs i drift under hösten 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela den nya skärsträckan. PLC system är Siemens S7-1500 och drivsystemet Siemens Sinamics S120. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 3 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Systembyte, Svetssträcka SSAB, Virsbo

Metallindustri

Projektbeskrivning
SSAB, Virsbo har uppgraderat driv-och styrsystem till Svetssträcka 2. I svetssträckan valsas och svetsats rör i en hastighet upp till ca 100 m/min. Det som byttes i denna uppgradering är 20 st strömriktare, PLC-system och operatörsmiljö. Nya strömriktare monterades in i befintliga skåp. Kablage och motorer återanvänds. Den uppgraderade sträckan togs i drift i augusti 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela sträckan samt konfigurerat drifterna. KOTEKO har tillsammans med SSAB kört igång sträckan. KOTEKO har även utfört demontage och montage. I leveransen ingår nya Siemens DCM strömriktare och Siemens 1500SP Fail-Safe PLC system. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 5 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Robotcell för hantering av borrkutsar Sandvik Materials Technology, Sandviken

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har beslutat att bygga om och ta bort den manuella hanteringen av borrkutsar med dimensionerna 1150-1550 mm och vikterna 90-252 kg. Ombyggnaden är ett led i Sandviks strävan att förbättra arbetsmiljön och ergonomin. Den manuella hanteringen med många tunga lyft har ersättas av en robot och att den befintliga processtyrningen förbättras. Man har även fått renare maskinområde och förbättrat åtkomlighet till de olika maskindelarna. Den anpassade och ombyggda cellen togs i drift under juni 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela robotstyrningen. Maskinsystem AB har konstruerat och tillverkat nödvändig mekanisk utrusning. KOTEKO har tillsammans med Maskinsystem AB byggt om samt kört igång robotcellen. Roboten i leveransen är av fabrikat KUKA KR 360 R2830. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Säkerhet, Driv- & PLC-system, Valsverk K74. Sandvik Heating Technology, Hallstahammar

Metallindustri

Projektbeskrivning
Heating Technology i Hallstahammar har uppgraderat sitt valsverk K74. Uppgraderingens huvudsyfte var att höja verkets maskinsäkerhet. För att uppnå detta så installerades staket och grindar runt verket. Samtidigt byttes befintliga driv- och PLC-system till modernare system med integrerad säkerhet.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och idrifttagit anläggningen. De nya drifterna kommer från ABB och är av typen DCS800. Styrsystemet är Siemens S7-317 Failsafe. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4 personer. Sandvik Heating Technology i Hallstahammar har uppgraderat sitt valsverk K74. Uppgraderingens huvudsyfte var att höja verkets maskinsäkerhet. För att uppnå detta så installerades staket och grindar runt verket. Samtidigt byttes befintliga driv- och PLC-system till modernare system med integrerad säkerhet.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Reelrikt, Ovako Hällefors

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ovako i Hällefors har flyttat en reelrikt till Hällefors. I samband med flytten uppgraderas driv och styrsystem samt övrig elektrisk utrusning. Reelrikten kompletterades även med maskinsäkerhet. Den anpassade och ombyggda maskinen togs i drift under hösten 2016

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela den nya maskinstyrningen. PLC system är Siemens S7-300 och drivsystemet Siemens Sinamics DCM. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 3 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Granuleringsanläggning, Indien, Uvån Hagfors Teknologi

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uvån Hagfors Teknologi AB levererar en ny granuleringsanläggning till Jindal Steel Power’s anläggning i Angul, Indien.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen.  Operatörs- och styrsystemet är Siemens PCS7 med redundanta S7-410-5H CPU:er. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 3 personer

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Centroslipmaskin, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Material Technology har uppgraderat mekanisk-, hydraulisk-, elektrisk- och styrutrustning till en befintlig centroslipmaskin. I projektet ingick även ny operatörsmiljö, uppgradering av maskin- och personsäkerheten samt bullerdämpande åtgärder.
Den uppgraderade slipmaskinen togs i drift i under semesterstoppet 2015 och lämnades över till produktion i augusti 2015.

Projektomfattning
KOTEKO var huvudansvarig för detta projekt. I KOTEKO’s leverans ingick elkonstruktion, programmering, idrifttagning samt ny elutrustning, Siemens S7 PLC-system, S120 drifter samt nya motorer även dessa från Siemens. Underleverantörer till KOTEKO var Bergs Engineering AB, Hydac AB samt TST Gruppen.
Bergs Engineering AB ansvarade för all mekanisk konstruktion samt anpassning och nytillverkning av mekanisk utrustning. Hydac AB var ansvariga för den hydrauliska uppgraderingen. TST Gruppen utförde elinstallationen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Valsverk, Böhler Uddeholm

Metallindustri

Projektbeskrivning
Böhler Uddeholm i Munkfors har investerat i en elektrisk uppgradering av befintligt valsverk.
Uppgradering bestod i att befintlig el- och drivsystem uppgraderades med PLC-styrning, nya ström- och frekvensomriktare samt nya banddragmätare.
Valsverket överlämnades till produktionen under våren 2015

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustningen. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300, strömriktare Sinamics DC, frekvensomriktare Sinamics S120 samt HMI-system Siemens Win-CC Flexible.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen. Böhler Uddeholm ansvarade för demontage och installation.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fyra personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Elektrolytbetning, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en uppgradering av befintlig bet-anläggning i en Glödg- och Betlinje. Uppgraderingen bestod i en ny eletrolytbetning.
Andritz AG, Metals division, Österrike ansvarade för leverans av den nya eletrolytbetningsanläggningen.
Den uppgraderade linjen överlämnades till produktionen efter sommaren 2014.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC450, AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat ABB ACS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Andritz AG.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fem personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Syningslinje Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en ny syningslinje för band. I den totala leveransen ingick allt från mekanik, hydraulik, el- och drivsystem.
Syningslinjen används för avsyning av band med bredd mellan 100-400mm.
Syningslinjen överlämnades till produktion under december 2013. KOTEKO’s kund var Bergs Engineering AB, Falun.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor.
I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat Siemens Sinamics S120.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fem personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Införande Maskin- och Personsäkerhet Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje, Ruukki, Virsbo

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ruukki, Virsbo har till befintligt Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje låtit KOTEKO konstruera, montera och köra igång maskin- och personsäkerhet i form av staket och säkerhets PLC.

Projektomfattning
I KOTEKO’s åtagande ingick att anpassa konstruktioner och applikationsprogram så erforderlig säkerhetsnivå uppnåddes enligt i projektet framtagen riskanalys. Anpassningen utfördes dels i de befintliga systemen och utrustningarna samt i en ny JOKAB Pluto säkerhets PLC.
KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela säkerhetssystemet.
KOTEKO har även genomfört riskanalys som låg som grund för detta uppdrag.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Excentricitetskompensering. Aurubis Finland Oy

Metallindustri

Projektbeskrivning
KOTEKO har installerat ett Excentricitetskompensering system på Achenbach verket hos Aurubis Finland Oy, Pori.
Kompenseringen installerades under 2011 och visar en klar förbättring av kvalitén på det färdiga materialet.

Eccentricity compensation system (ECS)
The main target of the ECS is to minimize the influence of backup rolls eccentricity disturbance in the product. The ECS is optimized to minimize the periodic disturbance over the entire range of products in varying process conditions viz. different materials, different alloys, different material dimensions meaning different material stiffness.

  • ECS contributes to a further improvement of the thickness performance.
  • ECS self adapt depending on the 1st and the 2st roll eccentricity frequency.
  • ECS is a standalone system irrespective of the existing control system.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Skärlinje. Aurubis Finland Oy

Metallindustri

Projektbeskrivning
Aurubis Finland Oy har investerat i en modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet för en Skärlinje.
Skärverket har en produktionshastighet på upp till 400 m/min.
Skärverket överlämnades till produktion under augusti månad 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för leverans av kontroll- och drivutrustning.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-300, Sinamics S120 samt ABB DCS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Kap- och Syningslinje Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i flytt, modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet samt delar av mekanisk utrusning. Kapen används för kapning av stänger i dimension 50-195 mm för vidare behandling hos Sandvik. Den uppgraderade kapen överlämnades till produktion under augusti månad 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för flytt av maskinen, levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer, anpassning och nytillverkning av mekanisk utrustning, hydraulik och pneumatik.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-300 och Sinamics S120.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för det hydrauliska, elektriska och mekaniska montaget som Hydroswede, NEA och Stimek har utfört.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med sju personer. Totalt i projektet har ca 30 personer (exklusive personal från Sandvik) samtidigt varit engagerade

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Skalsvarv Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet för en skalsvarv.
Skalsvarven, som svarvar stänger för vidareförädling inom Sandvik, genomfördes och överlämnades till produktion under augusti månad 2011.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer samt mekanisk anpassning av dessa.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-400 och Sinamics S120 och S150.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för montaget som YIT i Gävle har utfört.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Härdpress. Borox International AB, Eneryda Metallindustri

Metallindustri

Projektbeskrivning
Borox International AB har investerat i ny härdpress med tillhörande stegbalk och rullbanor.
Härdpress och rullbanor levererades av Sarlin Furnaces AB.

Projektomfattning
KOTEKO tillsammans med Elektro Aros Montage fått uppdraget att konstruera, programmera och ta anläggningen idrift.
Kontrollutrustningen består av ett Melsec Q- system (ca 200 I/O), E700 och E900 paneler, kontroll- ställverkskåp samt pulpeter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Ugns- och Betsträcka, Sträcka 11. Cogent Surahammars Bruk

Metallindustri

Projektbeskrivning
Cogent Surahammars Bruk har moderniserat styr- och drivsystem för av- och påhaspel- sektioner, ugns- och betsträcka, Sträcka 11.
Projektet genomfördes i två etapper, där stoppet för utbyte avhaspel skedde under ett planerat 4-dagars stopp och för påhaspel skedde utbyte under det normala semesterstoppet.

Projektomfattning
KOTEKO har levererat ett nytt el- och drivsystem, bestående av typ ABB 800xA och ABB DCS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även tagit anläggningen idrift.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Behandlingslinjer Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology investerar i nya behandlingslinjer för band. Projekt för bandtransport i avfettningslinje samt synings-/klyvningslinje genomfördes och överlämnades för produktion under juni månad 2007.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning för två stycken nya linjer. I leveransen ingick styr-/drivsystem av fabrikat Siemens S7, Simoreg DC Master och Micromaster 440.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för montaget som YIT i Gävle har utfört.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 7 personer (exklusive montage).

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Ringhantering Ringverk 4. Ovako Steel, Hofors

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ovako Steel, Hofors har moderniserat hanteringen av färdigvalsade ringar. Hanteringen innebär automatisk plockning och stapling av färdigvalsade ringar i dimensionen 195-750mm. KOTEKO har tillsammans med sitt dotterbolag AROB AB levererat komplett konstruktion och utrustning.

Projektomfattning
Kontrollutrustningen består av ett MELSEC System Q styrsystem och komplettering av befintligt Intouch HMI-system. OPC- kommunikation mot nya roboten och befintlig överordnat datasystem ingick i leveransen.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. Koteko har även deltagit i idrifttagningen av anläggningen.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 2 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Härdpress 4. Borox International AB, Eneryda

Metallindustri

Projektbeskrivning
Borox International AB har investerat i ny härdpress med tillhörande ugn, stegbalk och rullbanor. Härdpress och rullbanor levererades av Jerrex AB och ugnen av Sarlin Furnaces AB.

Projektomfattning
KOTEKO har i sitt åtagande programmerat inmatning, stegbalk, härdpress rullbanor och utmatning samt tillhörande operatörsmiljö.
Kontrollutrustningen består av ett Melsec Q- system (ca 250 I/O), E1070 och E1100 paneler. Drivsystem består av ABB ACS800.
KOTEKO har tillsammans med Widings Elektriska spänningsatt och tagit anläggningen idrift.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Valsverk Luvata Oy, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Luvata Pori Oy moderniserar ett av sina valsverk för koppar. Moderniseringen innebär byte av driv- och styrsystem. KOTEKO levererar styrsystem. ABB levererar drivsystem och motorer och Kumera Corporation levererar växellådor.

Projektomfattning
KOTEKO har ett totalåtagande och levererat komplett anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning samt styr- och kontrollsystem. Kontrollutrustningen består av ett Siemens S7-400 styrsystem med cirka 1000 IO, HMI systemet är Intouch.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Klippsträcka Luvata Oy, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Luvata Pori Oy moderniserar en av sina flygandesaxsträckor för koppar. Moderniseringen innebär byte av driv- och styrsystem. KOTEKO levererar styr- och drivsystem.

Projektomfattning
KOTEKO har ett totalåtagande när det gäller anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning. Kontrollutrustningen består av ett Siemens S7-400 styrsystem med cirka 300 IO. Drivsystem och servodrifter är Siemens Simotion samt Sinamics.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Granuleringsanläggning, Brasilien Uvån Hagfors Teknologi AB

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uvån Hagfors Teknologi AB levererar en ny granuleringsanläggning till Anglo American’s anläggning i Brasilien. Projekt togs idrift under sommaren 2009.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisfor, levererat kontroll- och drivutrustning till UHT AB. I leveransen ingår styr-/drivsystem av fabrikat Siemens S7, WinCC, Micromaster 440 och integrerat Siemens ställverk med Simocode interface.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även deltagit i idrifttagningen av anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post