Idriftagningsledare

Tar i Drift

Här är kunskap om helheten helt avgörande för snabb idrifttagning av en anläggning.

Erfarenhet och Processkunnande är Nyckeln till Framgång

Vi arbetar inom många olika branscher och med kunder som har hela världen som arbetsfält. Det har gett oss stor vana av kvalificerat projektarbete, både som lagmedlem och lagledare, i de mest skiftande kulturer och miljöer.

Vår professionella kunskap kombinerad med lyhördhet och ansvarskänsla ställs på sin spets vid starten av en anläggning. Tiden är ofta knapp och inget får gå fel. Koteko har medarbetare som är specialiserade på att driftsätta komplicerade processer.
Vi gör rätt – från den första testkörningen till produktionsstart.

för mer info

Jonas Andersson

Consultant Manager – Process Automation

Tel: 070 254 18 96
E-post

Related Works