Skip to content

GDPR

Nedan beskrivs vad vi spar för register på företag och personer och vad de används till.

Kundregister: Vi sparar kundernas uppgifter för att kunna lämna ett anbud på en förfrågan som de skickar till oss.
För att kunna lämna ett korrekt anbud måste motpartens uppgifter finnas på anbudet och kontraktet. Uppgifterna sparas under pågående affärsrelation.
Följande uppgifter sparas:
      a. Företagsnamn
      b. Kontaktperson (för-, efternamn)
      c. Telefonnummer
      d. Mailadress
      e. Företagets faktura, gods mottagningsadress

Syftet med uppgifterna är att säkerställa ett korrekt avtal samt att kunna utföra det projekt vi tar betalt för. Uppgifterna sparas även för ev garantianspråk.
Uppgifterna sparas idag på:
      a. Koteko Mail och projekt (intern)
      b. Outlook (externt)
      c. Fortnox (extern)
      d. Flex (extern)
      e. EssentialPIM (internt)

• Kommunikation
Följande uppgifter kommer att sparas och behandlas enligt Dataskyddsförordningen GDPR:
      a. Företagsnamn (organisationsnummer, personnummer)
      b. Kontaktperson (för-, efternamn),
      c. Telefonnummer,
      d. Mailadress,
      e. Företagets faktura, gods mottagningsadress.

Uppgifterna sparas under pågående affärsrelation.