Skip to content

Miljö

Kolla in våra tidigare projekt

Nedan finner ni information om genomförda projekt. Utöver detta genomförs många projekt där slutkunden
inte vill delge information om projektet.

Kyl- och Ventilationsanläggning, ICA Fastigheter AB för HFG Sverige AB

Miljö

Projektbeskrivning
ICA Fastigheter AB uppgraderar styrning och övervakning av befintligt kyl- och ventilationssystem till HFG Sverige AB’s anläggning i Västerås. Uppgraderingens mål är att framtidsäkra systemet samt att underlätta service och support.
Projektet påbörjades hösten 2015 och beräknas slutföras under våren 2017

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform fått förtroende att leverera elkonstruktion, programmering, idrifttagning samt att även leverera styrskåp innehållande Siemens S7 PLC-system och Siemens Paneler.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Vatten och Avlopp, Sala Kommun

Miljö

Projektbeskrivning
Sala Kommun uppgraderar styr-, övervakningssystem och radiokommunikationen för sina pump- och vattenstationer placerade i kommunen samt styr-, övervakningssystem för reningsverket i Sala.
De uppgraderade systemen tas i drift i etapper med start 2015 och slutförs första halvåret 2016

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och radioutrustning. I leveransen ingår styrsystem av fabrikat Siemens S7-300, Siemens kommunikationsmoduler SINAUT (TIM3 & TIM4), HMI-system Siemens Win-CC samt radiosystem av fabrikat Satellar.
KOTEKO ansvarar för BAS-P, BAS-U, konstruktion, programmering och montage för hela anläggningen.
För radiosystemet ansvarar Sacorada AB, på uppdrag av KOTEKO.
KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Sacorada.
KOTEKO har, tillsammans med Sacorada, som mest bemannat projektet med sex personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Aquatoranläggning Fagersta Stainless AB

Miljö

Projektbeskrivning
Fagersta Stainless AB har investerat i en elektrisk uppgradering av befintlig reningsanläggning ”Aquator” för deras valsverk.
Uppgradering bestod i att befintlig relästyrning uppgraderades till PLC-styrning. Givare, motorer, drifter och ställverk behölls.
Den uppgraderade styrningen för Aquator-anläggningen överlämnades till produktionen under hösten 2014.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontrollutrustningen.
I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300 och HM-System Siemens Win-CC Professionell.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Fagersta Stainless AB.
Fagersta Stainless AB ansvarade för demontage och installation.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fyra personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Reaktor modell CASO600 för produktion av olja, gas och metaller, Spanien, Cassandra Oil AB

Miljö

Projektbeskrivning
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja samt även oljesand och oljeskiffer.
KOTEKO fick förtroende att delta i utveckling av el-, driv- och styrsystemet tillsammans med Cassandra Oil. Utvecklingen av Maskin CASO002 pågick under 2014 för att provköras under våren och sommaren 2014 i Västerås. Under sommaren och hösten 2014 togs maskinen i drift i Spanien.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300 och drivsystem S120 och G120.
Tillsammans har Cassandra Oil och KOTEKO tagit fram system- och funktionsbeskrivning. KOTEKO har konstruerat elsystemet samt även programmerat styrningen efter de framtagna beskrivningarna. KOTEKO har även ansvarat för elektrisk installation och deltagit i idrifttagningen av maskinen i Sverige. KOTEKO har även deltagit i idriftagningen i Spanien. KOTEKO har som mest bemannat projektet med fem personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Reaktor modell CASO600 för produktion av olja, gas och metaller, Irak, Cassandra Oil AB

Miljö

Projektbeskrivning
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja samt även oljesand och oljeskiffer.
KOTEKO fick förtroende att delta i utveckling av el-, driv- och styrsystemet tillsammans med Cassandra Oil. Utvecklingen av Maskin CASO001 pågick under 2013 för att provköras under vintern 2013-14 i Västerås. Under sommaren 2014 togs maskinen i drift i Irak.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC800 och drivsystem ACS800. Tillsammans har Cassandra Oil och KOTEKO tagit fram system- och funktionsbeskrivning. KOTEKO har konstruerat elsystemet samt även programmerat styrningen efter de framtagna beskrivningarna. KOTEKO har även ansvarat för elektrisk installation och deltagit i idrifttagningen av maskinen i Sverige. KOTEKO har även deltagit i idriftagningen i Irak.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fem personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Reningsverk. Mälarenergi AB

Miljö

Projektbeskrivning
Mälarenergi AB har genomfört en uppgradering och utbyggnad av reningsverket i Skultuna. Utbyggnaden innebar att förstärka reningsprocessen, en uppgradering av befintlig anläggning och en ny byggnad innehållande bland annat slamhantering, kemikaliedosering, blåsmaskiner, ställverk med mera. Slutbesiktning av Reningsverket genomfördes september 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för elkonstruktion, programmering, elmontage och igångkörning samt även för tillverkning och leverans av kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat ABB AC800M och ABB ACS800.
KOTEKO’s uppdragsgivare var Anjo Bygg. Övriga projektdeltagare var SWECO, NCC, Aqua Svea och SN Elteknik.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4-5 personer. Totalt i projektet har ca 30 personer samtidigt varit engagerade.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Rökgaskondenseringsanläggning Radscan Intervex AB, Västerås

Miljö

Projektbeskrivning
Radscan Intervex har levererat en komplett rökgaskondenseringsanläggning bestående av två rökgaskondensorer, en för respektive pannlinje till KVV6, Värtanverken, Fortum. I leveransen ingår även Radscan Intervex framgångsrika membransystem för kondensatrening.

Projektomfattning
KOTEKO har programmerat och byggt HMI bilderna till hela anläggningen. KOTEKO har även konfigurerat ABB 800xA systemet samt deltagit i idrifttagningen av anläggningen tillsammans med Radscan.

Kontrollutrustningen är av typen ABB AC400 samt 800xA. KOTEKO har även dimensionerat och selektivitetsberäknat kraftkablage.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post