Skip to content

Leveransprojekt

Kolla in våra referenscase

Vi erbjuder dig som kund en komplett leverantör inom området processautomation med tillhörande drivsystem, mekanik- och hydraulikutrustning. Vi utför uppgraderingar, prestandahöjningar eller flytt av befintliga maskiner samt implementering av nya maskiner och processavsnitt.

Ombyggnad och modernisering av redan befintliga system. Projektering, konstruktion och idrifttagning av nya kompletta anläggningar. Totalåtagande gällande drifter, styrsystem, elinstallation, mekanik, hydraulik och pneumatik.

För att säkra kvalitetsnivån och utföra projekt efter ett gemensamt arbetssätt arbetar vi efter en projektmodell som baseras på ISO 9001:2000 och ISO 10006.

Valsverk Aurubis, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Aurubis, Pori Finland har beslutat att uppgradera Styr- och drivsystem för ett kallvalsverk byggt av Schloemann. Verket valsar kopparband i dimensionen bredd 450-750mm och tjocklek 0,2-3,0 mm. I uppgraderingen ingår nytt driv- och styrsystem samt en utökning av maskinsäkerheten. Vidare uppgraderas hela operatörsmiljön med nya pulpetrar och HMI. Linjen togs i drift under januari 2018.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat, programmerat och kört igång hela anläggningen efter montaget som har utförts av Aurubis. I leveransen ingick drivsystem DCS800-line-up från ABB och Siemens S7-1500 PLC-system. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 6 personer

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Skalsvarv Uddeholms AB

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uddeholms AB har renoverat befintlig Farmer Norton Skalsvarv. Renoveringen innefattar utbyte av driv- och styrsystem samt att bygga om befintlig hydraul drift till servodrift på inmatningsrullar, matarrulle samt utmatningsvagn. Samtidigt uppgraderades maskinsäkerheten.
Skalsvarven togs i drift i december 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat, programmerat monterat och kört i gång skalsvarven. I leveransen ingick Siemens S7-1500 PLC-system och Simatic S120 drivsystem. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Skärmaskin, Signode Industrial Group AB, Burseryds Bruk

Metallindustri

Projektbeskrivning
Burseryds Bruk har investerat i en ny skärsträcka för skärning av plåt max bredd 1500 mm och tjocklek mellan 0,5-6,0 mm. Mekaniken levererades av Burghardt+Schmidt som även deltog i idrifttagningen. Skärsträckan togs i drift under hösten 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela den nya skärsträckan. PLC system är Siemens S7-1500 och drivsystemet Siemens Sinamics S120. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 3 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Systembyte, Svetssträcka SSAB, Virsbo

Metallindustri

Projektbeskrivning
SSAB, Virsbo har uppgraderat driv-och styrsystem till Svetssträcka 2. I svetssträckan valsas och svetsats rör i en hastighet upp till ca 100 m/min. Det som byttes i denna uppgradering är 20 st strömriktare, PLC-system och operatörsmiljö. Nya strömriktare monterades in i befintliga skåp. Kablage och motorer återanvänds. Den uppgraderade sträckan togs i drift i augusti 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela sträckan samt konfigurerat drifterna. KOTEKO har tillsammans med SSAB kört igång sträckan. KOTEKO har även utfört demontage och montage. I leveransen ingår nya Siemens DCM strömriktare och Siemens 1500SP Fail-Safe PLC system. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 5 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Robotcell för hantering av borrkutsar Sandvik Materials Technology, Sandviken

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har beslutat att bygga om och ta bort den manuella hanteringen av borrkutsar med dimensionerna 1150-1550 mm och vikterna 90-252 kg. Ombyggnaden är ett led i Sandviks strävan att förbättra arbetsmiljön och ergonomin. Den manuella hanteringen med många tunga lyft har ersättas av en robot och att den befintliga processtyrningen förbättras. Man har även fått renare maskinområde och förbättrat åtkomlighet till de olika maskindelarna. Den anpassade och ombyggda cellen togs i drift under juni 2017.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela robotstyrningen. Maskinsystem AB har konstruerat och tillverkat nödvändig mekanisk utrusning. KOTEKO har tillsammans med Maskinsystem AB byggt om samt kört igång robotcellen. Roboten i leveransen är av fabrikat KUKA KR 360 R2830. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Säkerhet, Driv- & PLC-system, Valsverk K74. Sandvik Heating Technology, Hallstahammar

Metallindustri

Projektbeskrivning
Heating Technology i Hallstahammar har uppgraderat sitt valsverk K74. Uppgraderingens huvudsyfte var att höja verkets maskinsäkerhet. För att uppnå detta så installerades staket och grindar runt verket. Samtidigt byttes befintliga driv- och PLC-system till modernare system med integrerad säkerhet.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och idrifttagit anläggningen. De nya drifterna kommer från ABB och är av typen DCS800. Styrsystemet är Siemens S7-317 Failsafe. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4 personer. Sandvik Heating Technology i Hallstahammar har uppgraderat sitt valsverk K74. Uppgraderingens huvudsyfte var att höja verkets maskinsäkerhet. För att uppnå detta så installerades staket och grindar runt verket. Samtidigt byttes befintliga driv- och PLC-system till modernare system med integrerad säkerhet.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Reelrikt, Ovako Hällefors

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ovako i Hällefors har flyttat en reelrikt till Hällefors. I samband med flytten uppgraderas driv och styrsystem samt övrig elektrisk utrusning. Reelrikten kompletterades även med maskinsäkerhet. Den anpassade och ombyggda maskinen togs i drift under hösten 2016

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela den nya maskinstyrningen. PLC system är Siemens S7-300 och drivsystemet Siemens Sinamics DCM. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 3 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Granuleringsanläggning, Indien, Uvån Hagfors Teknologi

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uvån Hagfors Teknologi AB levererar en ny granuleringsanläggning till Jindal Steel Power’s anläggning i Angul, Indien.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen.  Operatörs- och styrsystemet är Siemens PCS7 med redundanta S7-410-5H CPU:er. KOTEKO har som mest bemannat projektet med 3 personer

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Mälarenergi Elnät AB

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
Koteko Projektstyrning har uppdrag att som TF Avdelningschef för Elnät Service/Entreprenad driva verksamheten med en indirekt personalstyrka på ca 80 personer. Uppdraget innebär att ingå i Mälarenergi Elnäts ledningsgrupp samt att driva Elnät Service Entreprenads ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.
Service Entreprenads verksamhet innefattar enheterna Distribution, Mätteknik och Projekt/Stationsteknik.

I uppdraget ingick förändringsarbete på ME Elnät AB då en betydande omorganisation genomfördes under 2012.

Beskrivning – Projektledning
Koteko Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av investerings- och utvecklingsprojekt inom Mälarenergi Elnäts nätområde såsom kablifiering, exploatering, förnyelse och ombyggnationer. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 

Mälarenergi AB - Affärsområde Värme

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
Koteko Projektstyrnings har uppdrag att som TF enhetschef för Bränsleberedningen/Driftsupport driva verksamheten med en personalstyrka på ca 20 personer. Uppdraget innebär att ingå i Produktion Kraftvärmes ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.
I Bränsleberedningen/Driftsupports verksamhetsområden ingår bl.a. bränslelogistik samt att säkerställa bränsleinmatning d.v.s. bio, kol, olja och avfall till Mälarenergis block 1-6.
Övriga funktioner som ingår är Bränslekontroll, Kemi och Produktionsteknik där bl.a. all ammoniakhantering för NOx-reducering ingår i verksamheten.

I uppdraget ingår att löpande arbeta med förberedelser för övertagande av den nya Bränsleberednigen Block 6.

Beskrivning – Interimchef
Koteko Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av mek, el och automationsprojekt. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 
 

ICA Fastigheter AB

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som projektledare och förvaltare av lager/kontor inom ICA Fastigheters koncern.

Beskrivning
Koteko Projektstyrning har uppdraget som projektledare för olika fastighetsprojekt samt som fastighetsförvaltare inom ICA Fastigheters koncern. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 
 
 

ABB Mining

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som projektledare.

Beskrivning
Koteko Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av leveransprojekt inom ABB Mining. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 
 

ABB Metallurgy

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
Koteko Projektstyrning har uppdrag att som TF projektchef driva projektverksamheten med ansvar för avdelningens projektportfölj. Uppdraget innebär att ingå i ABB Metallutgys ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.

Beskrivning – Projektledning
Koteko Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av anläggningsprojekt för induktiva omrörare till stål- och aluminiumindustri. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post
 
 
 

Kyl- och Ventilationsanläggning, ICA Fastigheter AB för HFG Sverige AB

Miljö

Projektbeskrivning
ICA Fastigheter AB uppgraderar styrning och övervakning av befintligt kyl- och ventilationssystem till HFG Sverige AB’s anläggning i Västerås. Uppgraderingens mål är att framtidsäkra systemet samt att underlätta service och support.
Projektet påbörjades hösten 2015 och beräknas slutföras under våren 2017

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform fått förtroende att leverera elkonstruktion, programmering, idrifttagning samt att även leverera styrskåp innehållande Siemens S7 PLC-system och Siemens Paneler.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Centroslipmaskin, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Material Technology har uppgraderat mekanisk-, hydraulisk-, elektrisk- och styrutrustning till en befintlig centroslipmaskin. I projektet ingick även ny operatörsmiljö, uppgradering av maskin- och personsäkerheten samt bullerdämpande åtgärder.
Den uppgraderade slipmaskinen togs i drift i under semesterstoppet 2015 och lämnades över till produktion i augusti 2015.

Projektomfattning
KOTEKO var huvudansvarig för detta projekt. I KOTEKO’s leverans ingick elkonstruktion, programmering, idrifttagning samt ny elutrustning, Siemens S7 PLC-system, S120 drifter samt nya motorer även dessa från Siemens. Underleverantörer till KOTEKO var Bergs Engineering AB, Hydac AB samt TST Gruppen.
Bergs Engineering AB ansvarade för all mekanisk konstruktion samt anpassning och nytillverkning av mekanisk utrustning. Hydac AB var ansvariga för den hydrauliska uppgraderingen. TST Gruppen utförde elinstallationen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Vatten och Avlopp, Sala Kommun

Miljö

Projektbeskrivning
Sala Kommun uppgraderar styr-, övervakningssystem och radiokommunikationen för sina pump- och vattenstationer placerade i kommunen samt styr-, övervakningssystem för reningsverket i Sala.
De uppgraderade systemen tas i drift i etapper med start 2015 och slutförs första halvåret 2016

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och radioutrustning. I leveransen ingår styrsystem av fabrikat Siemens S7-300, Siemens kommunikationsmoduler SINAUT (TIM3 & TIM4), HMI-system Siemens Win-CC samt radiosystem av fabrikat Satellar.
KOTEKO ansvarar för BAS-P, BAS-U, konstruktion, programmering och montage för hela anläggningen.
För radiosystemet ansvarar Sacorada AB, på uppdrag av KOTEKO.
KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Sacorada.
KOTEKO har, tillsammans med Sacorada, som mest bemannat projektet med sex personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Valsverk, Böhler Uddeholm

Metallindustri

Projektbeskrivning
Böhler Uddeholm i Munkfors har investerat i en elektrisk uppgradering av befintligt valsverk.
Uppgradering bestod i att befintlig el- och drivsystem uppgraderades med PLC-styrning, nya ström- och frekvensomriktare samt nya banddragmätare.
Valsverket överlämnades till produktionen under våren 2015

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustningen. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300, strömriktare Sinamics DC, frekvensomriktare Sinamics S120 samt HMI-system Siemens Win-CC Flexible.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen. Böhler Uddeholm ansvarade för demontage och installation.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fyra personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Aquatoranläggning Fagersta Stainless AB

Miljö

Projektbeskrivning
Fagersta Stainless AB har investerat i en elektrisk uppgradering av befintlig reningsanläggning ”Aquator” för deras valsverk.
Uppgradering bestod i att befintlig relästyrning uppgraderades till PLC-styrning. Givare, motorer, drifter och ställverk behölls.
Den uppgraderade styrningen för Aquator-anläggningen överlämnades till produktionen under hösten 2014.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontrollutrustningen.
I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300 och HM-System Siemens Win-CC Professionell.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Fagersta Stainless AB.
Fagersta Stainless AB ansvarade för demontage och installation.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fyra personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Elektrolytbetning, Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en uppgradering av befintlig bet-anläggning i en Glödg- och Betlinje. Uppgraderingen bestod i en ny eletrolytbetning.
Andritz AG, Metals division, Österrike ansvarade för leverans av den nya eletrolytbetningsanläggningen.
Den uppgraderade linjen överlämnades till produktionen efter sommaren 2014.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC450, AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat ABB ACS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen tillsammans med Andritz AG.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fem personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Reaktor modell CASO600 för produktion av olja, gas och metaller, Spanien, Cassandra Oil AB

Miljö

Projektbeskrivning
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja samt även oljesand och oljeskiffer.
KOTEKO fick förtroende att delta i utveckling av el-, driv- och styrsystemet tillsammans med Cassandra Oil. Utvecklingen av Maskin CASO002 pågick under 2014 för att provköras under våren och sommaren 2014 i Västerås. Under sommaren och hösten 2014 togs maskinen i drift i Spanien.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat Siemens S7-300 och drivsystem S120 och G120.
Tillsammans har Cassandra Oil och KOTEKO tagit fram system- och funktionsbeskrivning. KOTEKO har konstruerat elsystemet samt även programmerat styrningen efter de framtagna beskrivningarna. KOTEKO har även ansvarat för elektrisk installation och deltagit i idrifttagningen av maskinen i Sverige. KOTEKO har även deltagit i idriftagningen i Spanien. KOTEKO har som mest bemannat projektet med fem personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Reaktor modell CASO600 för produktion av olja, gas och metaller, Irak, Cassandra Oil AB

Miljö

Projektbeskrivning
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja samt även oljesand och oljeskiffer.
KOTEKO fick förtroende att delta i utveckling av el-, driv- och styrsystemet tillsammans med Cassandra Oil. Utvecklingen av Maskin CASO001 pågick under 2013 för att provköras under vintern 2013-14 i Västerås. Under sommaren 2014 togs maskinen i drift i Irak.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor. I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC800 och drivsystem ACS800. Tillsammans har Cassandra Oil och KOTEKO tagit fram system- och funktionsbeskrivning. KOTEKO har konstruerat elsystemet samt även programmerat styrningen efter de framtagna beskrivningarna. KOTEKO har även ansvarat för elektrisk installation och deltagit i idrifttagningen av maskinen i Sverige. KOTEKO har även deltagit i idriftagningen i Irak.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fem personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Syningslinje Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en ny syningslinje för band. I den totala leveransen ingick allt från mekanik, hydraulik, el- och drivsystem.
Syningslinjen används för avsyning av band med bredd mellan 100-400mm.
Syningslinjen överlämnades till produktion under december 2013. KOTEKO’s kund var Bergs Engineering AB, Falun.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer och växellådor.
I leveransen ingick styrsystem av fabrikat ABB AC500 Fail-safe och drivsystem av fabrikat Siemens Sinamics S120.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med fem personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Införande Maskin- och Personsäkerhet Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje, Ruukki, Virsbo

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ruukki, Virsbo har till befintligt Sträckreducerverk – Rullsvalbädd – Rörbehandlingslinje låtit KOTEKO konstruera, montera och köra igång maskin- och personsäkerhet i form av staket och säkerhets PLC.

Projektomfattning
I KOTEKO’s åtagande ingick att anpassa konstruktioner och applikationsprogram så erforderlig säkerhetsnivå uppnåddes enligt i projektet framtagen riskanalys. Anpassningen utfördes dels i de befintliga systemen och utrustningarna samt i en ny JOKAB Pluto säkerhets PLC.
KOTEKO har konstruerat, programmerat, monterat och kört igång hela säkerhetssystemet.
KOTEKO har även genomfört riskanalys som låg som grund för detta uppdrag.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Traversuppgradering Kattstrupeforsens Kraftstation, Jämtkraft AB

Materialhantering

Projektbeskrivning
Jämtkraft AB, Östersund har investerat i en uppgradering av befintlig travers i Kattstupeforsens generatorhall.
KOTEKO har levererat el-, driv- och styrutrustning. Den nya utrustningen installerades i nya skåp som monterades på kranen.
Kranen övertogs av Jämtkraft i september 2013.
KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat Siemens S7-300 Fail safe PLC systemet samt ABB ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Traversuppgradering SSAB, Borlänge

Materialhantering

Projektbeskrivning
SSAB, Borlänge har investerat i en uppgradering av befintlig travers. KOTEKO har levererat el-, driv- och styrutrustning. Den nya utrustningen installerades i befintligt el-utrymme på kranen. Kranen övertogs av SSAB i augusti 2013.
KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat Siemens S7-300 Failsafe PLC systemet samt ABB ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Traversutrustning. Rönnskärsverken, Boliden

Materialhantering

Projektbeskrivning
Boliden AB har investerat i ny kran i Fuming-hallen i Rönnskärsverken. Leverans av den kompletta kranen ansvarade Brunnhuber GmbH för.
KOTEKO har leverera el-, driv och styrutrustningen. Den nya utrustningen installerades i container som i sin tur monterades på kranen.
Kranen övertogas av Boliden AB i maj 2013. KOTEKO’s kund var Brunnhuber Krane GmbH.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela kranstyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800M PLC systemet samt ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Excentricitetskompensering. Aurubis Finland Oy

Metallindustri

Projektbeskrivning
KOTEKO har installerat ett Excentricitetskompensering system på Achenbach verket hos Aurubis Finland Oy, Pori.
Kompenseringen installerades under 2011 och visar en klar förbättring av kvalitén på det färdiga materialet.

Eccentricity compensation system (ECS)
The main target of the ECS is to minimize the influence of backup rolls eccentricity disturbance in the product. The ECS is optimized to minimize the periodic disturbance over the entire range of products in varying process conditions viz. different materials, different alloys, different material dimensions meaning different material stiffness.

  • ECS contributes to a further improvement of the thickness performance.
  • ECS self adapt depending on the 1st and the 2st roll eccentricity frequency.
  • ECS is a standalone system irrespective of the existing control system.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Skärlinje. Aurubis Finland Oy

Metallindustri

Projektbeskrivning
Aurubis Finland Oy har investerat i en modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet för en Skärlinje.
Skärverket har en produktionshastighet på upp till 400 m/min.
Skärverket överlämnades till produktion under augusti månad 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för leverans av kontroll- och drivutrustning.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-300, Sinamics S120 samt ABB DCS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Reningsverk. Mälarenergi AB

Miljö

Projektbeskrivning
Mälarenergi AB har genomfört en uppgradering och utbyggnad av reningsverket i Skultuna. Utbyggnaden innebar att förstärka reningsprocessen, en uppgradering av befintlig anläggning och en ny byggnad innehållande bland annat slamhantering, kemikaliedosering, blåsmaskiner, ställverk med mera. Slutbesiktning av Reningsverket genomfördes september 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för elkonstruktion, programmering, elmontage och igångkörning samt även för tillverkning och leverans av kontroll- och drivutrustning. I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat ABB AC800M och ABB ACS800.
KOTEKO’s uppdragsgivare var Anjo Bygg. Övriga projektdeltagare var SWECO, NCC, Aqua Svea och SN Elteknik.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 4-5 personer. Totalt i projektet har ca 30 personer samtidigt varit engagerade.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Kap- och Syningslinje Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i flytt, modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet samt delar av mekanisk utrusning. Kapen används för kapning av stänger i dimension 50-195 mm för vidare behandling hos Sandvik. Den uppgraderade kapen överlämnades till produktion under augusti månad 2012.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform ansvarat för flytt av maskinen, levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer, anpassning och nytillverkning av mekanisk utrustning, hydraulik och pneumatik.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-300 och Sinamics S120.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för det hydrauliska, elektriska och mekaniska montaget som Hydroswede, NEA och Stimek har utfört.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med sju personer. Totalt i projektet har ca 30 personer (exklusive personal från Sandvik) samtidigt varit engagerade

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Skalsvarv Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology har investerat i en modernisering och uppgradering av el- och drivsystemet för en skalsvarv.
Skalsvarven, som svarvar stänger för vidareförädling inom Sandvik, genomfördes och överlämnades till produktion under augusti månad 2011.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning, givare, nya motorer samt mekanisk anpassning av dessa.
I leveransen ingick styr- och drivsystem av fabrikat Siemens S7-400 och Sinamics S120 och S150.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för montaget som YIT i Gävle har utfört.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Traversutrustning. Rönnskärsverken, Boliden

Materialhantering

Projektbeskrivning
Boliden AB har uppgraderat sina kranar i konverterhallen i Rönnskärsverken. Uppgradering av el-, styr- och drivutrustning samt även manöverutrustning i kranhytt. Den nya utrustningen installerades i container som i sin tur monterades på kranen.
KOTEKO levererade komplett container. KOTEKO’s kund var Dematek AB.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800M PLC systemet, konfigurerat 800xA HMI system samt ACS800 drifter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Cogent Surahammars Bruk - TATA Steel

Projektstyrning

Omfattning
Koteko Projektstyrning levererar tjänster som programledare och projektledare för investeringsprojekt.
Cogent Surahammars Bruk sedemera TATA Steel tillverkar icke orienterad elektroplåt för användning vid motor och generatortillverkning.

Beskrivning
Koteko Projektstyrning får uppdraget som programledare för Sura 2008 som består av ca 70 projekt som alla är kopplade till företagets gemensamma och övergripande mål.
Vi får även uppdraget som projektledare för mek, el och automationsprojekt. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Härdpress. Borox International AB, Eneryda Metallindustri

Metallindustri

Projektbeskrivning
Borox International AB har investerat i ny härdpress med tillhörande stegbalk och rullbanor.
Härdpress och rullbanor levererades av Sarlin Furnaces AB.

Projektomfattning
KOTEKO tillsammans med Elektro Aros Montage fått uppdraget att konstruera, programmera och ta anläggningen idrift.
Kontrollutrustningen består av ett Melsec Q- system (ca 200 I/O), E700 och E900 paneler, kontroll- ställverkskåp samt pulpeter.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Pelletsverk MK3. LKAB, Malmberget

Materialhantering

Projektbeskrivning
LKAB har byggt ett nytt pelletsverk i Malmberget. Det nya verket har ökat LKAB:s produktionskapacitet med cirka 2 Mt. Investeringen var cirka 2,6 miljarder kr och produktionen startades i slutet av 2006. KOTEKO levererade komplett anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning. KOTEKO’s kund var ABB Switzerland Ltd.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även installerat och konfigurerat ABB 800xA systemet samt tagit anläggningen idrift tillsammans med LKAB, Outokumpu Engineering och ABB.
Kontrollutrustningen består av ett ABB 800xA system (ca 18 000 taggar, varav ca 14 000 fysiska I/O), innehållande redundanta aspect servrar, två par redundanta connectivity servrar, 3st operatörsklienter varav 2st storbildskärmar, 2st ingenjörsklienter och 1st ingenjörsklient för instrument och fältbuss.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 14 personer.
KOTEKO har totalt levererat 31.000 mantimmar under 1,5 år.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Ugns- och Betsträcka, Sträcka 11. Cogent Surahammars Bruk

Metallindustri

Projektbeskrivning
Cogent Surahammars Bruk har moderniserat styr- och drivsystem för av- och påhaspel- sektioner, ugns- och betsträcka, Sträcka 11.
Projektet genomfördes i två etapper, där stoppet för utbyte avhaspel skedde under ett planerat 4-dagars stopp och för påhaspel skedde utbyte under det normala semesterstoppet.

Projektomfattning
KOTEKO har levererat ett nytt el- och drivsystem, bestående av typ ABB 800xA och ABB DCS800.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även tagit anläggningen idrift.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Behandlingslinjer Sandvik Materials Technology

Metallindustri

Projektbeskrivning
Sandvik Materials Technology investerar i nya behandlingslinjer för band. Projekt för bandtransport i avfettningslinje samt synings-/klyvningslinje genomfördes och överlämnades för produktion under juni månad 2007.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisform levererat kontroll- och drivutrustning för två stycken nya linjer. I leveransen ingick styr-/drivsystem av fabrikat Siemens S7, Simoreg DC Master och Micromaster 440.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även idrifttagit anläggningen och varit ansvariga för montaget som YIT i Gävle har utfört.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 7 personer (exklusive montage).

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Ringhantering Ringverk 4. Ovako Steel, Hofors

Metallindustri

Projektbeskrivning
Ovako Steel, Hofors har moderniserat hanteringen av färdigvalsade ringar. Hanteringen innebär automatisk plockning och stapling av färdigvalsade ringar i dimensionen 195-750mm. KOTEKO har tillsammans med sitt dotterbolag AROB AB levererat komplett konstruktion och utrustning.

Projektomfattning
Kontrollutrustningen består av ett MELSEC System Q styrsystem och komplettering av befintligt Intouch HMI-system. OPC- kommunikation mot nya roboten och befintlig överordnat datasystem ingick i leveransen.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. Koteko har även deltagit i idrifttagningen av anläggningen.
KOTEKO har som mest bemannat projektet med 2 personer.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Härdpress 4. Borox International AB, Eneryda

Metallindustri

Projektbeskrivning
Borox International AB har investerat i ny härdpress med tillhörande ugn, stegbalk och rullbanor. Härdpress och rullbanor levererades av Jerrex AB och ugnen av Sarlin Furnaces AB.

Projektomfattning
KOTEKO har i sitt åtagande programmerat inmatning, stegbalk, härdpress rullbanor och utmatning samt tillhörande operatörsmiljö.
Kontrollutrustningen består av ett Melsec Q- system (ca 250 I/O), E1070 och E1100 paneler. Drivsystem består av ABB ACS800.
KOTEKO har tillsammans med Widings Elektriska spänningsatt och tagit anläggningen idrift.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Valsverk Luvata Oy, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Luvata Pori Oy moderniserar ett av sina valsverk för koppar. Moderniseringen innebär byte av driv- och styrsystem. KOTEKO levererar styrsystem. ABB levererar drivsystem och motorer och Kumera Corporation levererar växellådor.

Projektomfattning
KOTEKO har ett totalåtagande och levererat komplett anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning samt styr- och kontrollsystem. Kontrollutrustningen består av ett Siemens S7-400 styrsystem med cirka 1000 IO, HMI systemet är Intouch.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Klippsträcka Luvata Oy, Pori, Finland

Metallindustri

Projektbeskrivning
Luvata Pori Oy moderniserar en av sina flygandesaxsträckor för koppar. Moderniseringen innebär byte av driv- och styrsystem. KOTEKO levererar styr- och drivsystem.

Projektomfattning
KOTEKO har ett totalåtagande när det gäller anläggningskonstruktion, programmering och idrifttagning. Kontrollutrustningen består av ett Siemens S7-400 styrsystem med cirka 300 IO. Drivsystem och servodrifter är Siemens Simotion samt Sinamics.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Granuleringsanläggning, Brasilien Uvån Hagfors Teknologi AB

Metallindustri

Projektbeskrivning
Uvån Hagfors Teknologi AB levererar en ny granuleringsanläggning till Anglo American’s anläggning i Brasilien. Projekt togs idrift under sommaren 2009.

Projektomfattning
KOTEKO har i fastprisfor, levererat kontroll- och drivutrustning till UHT AB. I leveransen ingår styr-/drivsystem av fabrikat Siemens S7, WinCC, Micromaster 440 och integrerat Siemens ställverk med Simocode interface.
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen. KOTEKO har även deltagit i idrifttagningen av anläggningen.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Automatiktraverser, Sopförbränningsanläggning Dematek AB

Materialhantering

Projektbeskrivning
Vattenfall Värme Norden har av Dematek AB köpt uppgradering av 2st traverser till sopförbränningsanläggningen i Uppsala. I Demateks åtagande ingår nya trallor, gripskopa samt el- och styrutrustning.

Projektomfattning
KOTEKO har konstruerat och programmerat hela processtyrningen samt idrifttagit anläggningen tillsammans med Dematek och Vattenfall Service. Anläggningen går dygnet runt och i full automatik.
Automatikstyrningen är programmerad i Siemens S7-400 och Citect HMI. Vidare ingår ABB ACS800 drivsystem, kontinuerlig nivåmätning och kameraövervakning.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Rökgaskondenseringsanläggning Radscan Intervex AB, Västerås

Miljö

Projektbeskrivning
Radscan Intervex har levererat en komplett rökgaskondenseringsanläggning bestående av två rökgaskondensorer, en för respektive pannlinje till KVV6, Värtanverken, Fortum. I leveransen ingår även Radscan Intervex framgångsrika membransystem för kondensatrening.

Projektomfattning
KOTEKO har programmerat och byggt HMI bilderna till hela anläggningen. KOTEKO har även konfigurerat ABB 800xA systemet samt deltagit i idrifttagningen av anläggningen tillsammans med Radscan.

Kontrollutrustningen är av typen ABB AC400 samt 800xA. KOTEKO har även dimensionerat och selektivitetsberäknat kraftkablage.

för mer info

Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post