Brett serviceerbjudande med ingenjörskompetens

Brett serviceerbjudande med ingenjörskompetens

Koteko satsar nu vidare med ett serviceerbjudande som riktar sig till både nya och befintliga kunder. Med ingenjörskapaciteten i ryggen leder underhåll och service inte sällan även till konkreta förbättringsförslag.

Kotekos långa och gedigna erfarenhet inom processindustrin bygger på insikten kring vikten av att ha en fungerande anläggning. Denna kunskap kommer väl till pass även när det handlar om service och felsökning. Befintliga kunder har sedan tidigare erbjudits service i anslutning till gjorda leveranser, vilket inneburit ett mervärde för dem. När elektrikern kan kundens anläggning finns större möjligheter att upptäcka fel innan katastrofen sker. Nu erbjuder Koteko Installation motsvarande möjlighet även till helt nya kunder.

– En bra relation byggs upp genom service, vi kan upptäcka fel redan innan det blivit ett fel och något gått sönder, säger Olivia Larsen, serviceansvarig. Från relationer och mervärde till kostnadseffektivisering och driftsäkerhet, allt ingår i vad vi ser som god service till kund.

Det är en hektisk tid för Olivia och hennes kollegor på serviceavdelningen. Det har inte gått lång tid sedan satsningen startade, men de har lyckats bra med både befintliga och nya kunder. Det handlar inte bara om att ha den bemanning som krävs, vissa kunder behöver bryta gamla vanor för att byta leverantör eller använda sig av fler.

– Vi erbjuder mer, vårt fokus är riktat mot industrin vilket innebär att vi genomgår fler utbildningar och använder oss av andra verktyg och annan skyddsutrustning än traditionella elfirmor, fortsätter Olivia. Vi har en annan ”overhead” för att kunna vara den seriösa leverantör mot industrin vi strävar efter att vara, och till stor del också redan är.

När en anläggning står still med problem är de flesta villiga att betala vad som helst. Fel leder dessutom ofta till fler fel, och då innebär en uppbackning med ingenjörer i ryggen en extra trygghet.

– Det som särskiljer Koteko från andra företag är att vi har så många automationsingenjörer och elkonstruktörer utöver våra elinstallatörer, framhåller Mattias Axner, vd för Koteko Installation. Vi är dessutom i stort sett till 100% riktade mot industrin, en inriktning och erfarenhet som många traditionella elfirmor inte har.

Det många företag nappar på är att Koteko har just allt ifrån installatörer och serviceelektriker till väldigt seniora expertingenjörer inom processeffektivisering – och hela kedjan däremellan. Det är ett ingenjörsbolag först och främst och har varit det från starten, en unik nisch som gör att de kan erbjuda högt kvalificerade ingenjörer tillsammans med fältservice.

– Service ligger helt rätt också på grund av materialbristen som kan sätta stopp för större investeringar eller ombyggnationer, säger Mattias. Företagen kommer bli tvungna att serva sina befintliga anläggningar och hålla dem vid liv.

Service är vad som satsas på tills allt har återhämtat sig. Saker kommer fortsätta att gå sönder så det gäller att anpassa sig efter hur verkligheten ser ut. Koteko gör det genom att satsa på underhåll. Materialbristen kan bli ett verkligt problem ganska snart, har en maskin gått sönder så är det svårt att få tag i utbyteskomponenter.

– Redan nu får vi frågor om vi kan komma och titta på vad som går att bygga om tillfälligt tills de får hem grejerna igen, berättar Olivia. Det är ett växande scenario där vi inom service kan erbjuda en lösning, men det kräver både konstruktör, programmerare och någon på plats som bygger om rent fysiskt. Vi kan erbjuda alltihop, vilket är ganska få som kan, framför allt med kort varsel.

Kommunikation och återkoppling är avgörande. Beträffande materialleveranser kan det bli stora följder utan en god kommunikation; inom service är det alltid snabba puckar till skillnad från i projekt som löper enligt en plan över längre tid. De lösningar Koteko kan erbjuda innebär inte bara att byta befintliga delar utan även förbättra funktionalitet och effektivitet, en övergång från servicejobb till förbättringsprojekt. Kunden kan sin process bäst men Koteko kan automationen och elen/styrningen bakom och har samtidigt stor kunskap inom processoptimering, vilket ger kunden större möjlighet till kontinuerlig effektivisering.

– Många gånger kan vi erbjuda mer än att ”bara” reparera, vilket givetvis är det första vi gör för att få i gång en anläggning, säger Olivia. Vi kan dessutom erbjuda uppbyggnad eller ombyggnation som gör att den fungerar till och med bättre än den gjorde innan.

Att gå från att arbeta med projekt till att göra mer servicejobb, oavsett om det är en akut felsökning eller ett mindre löpande projekt, är inte en helt självklar omställning. Alla är dock överens om vikten av riktigt god service och för att leverera den krävs också rätt organisation.

– Nu har vi organisationen på plats, nu det gäller bara att få den att växa, avslutar Olivia. Service är service, känslan av det lilla extra, och tack vare Kotekos breda kompetens kan vi hålla den nivå som krävs för att göra både befintliga och nya kunder nöjda.

Facebook
Twitter
LinkedIn