Anläggningskonstruktion

Konstruerar

Vi samarbetar med kunskapsintensiva företag med höga krav på kompetensen hos sina partners.

Vi arbetar med samtliga delar av konstruktionsprocessen

  • Utför Basic Design (typkretsar, befintliga lösningar mm).
  • Framtagning av funktionsbeskrivning.
  • Produktion av anläggningsdokumentation (kretsschema, montageritningar, tabeller etc).
  • Cad-hjälpmedel (EB, Elprocad, Elcad, E3, Elmaster).
  • Identifiera avvikelser från kontrakt. Ändringsrapport till PL.
  • Säkerhetsutvärdering med Sistema eller Siemens safety evaluation.
  • Deltagande i utvärdering av anbud från underleverantör.

för mer info

Mathias Lewén
VD
Koteko AB
Tel: 021 150210
E-post
Kennet Rydelius
Säljansvarig
Koteko AB
Tel: 070 594 30 44
E-post

Related Works