ABB Metallurgy

Projektstyrning

Omfattning
KOTEKO Projektstyrning levererar tjänst som interimchef och projektledning.

Beskrivning – Interimchef
KOTEKO Projektstyrning har uppdrag att som TF projektchef driva projektverksamheten med ansvar för avdelningens projektportfölj. Uppdraget innebär att ingå i ABB Metallutgys ledningsgrupp med budgetansvar för verksamheten.

Beskrivning – Projektledning
KOTEKO Projektstyrning arbetar i linjeorganisation med projektledning av anläggningsprojekt för induktiva omrörare till stål- och aluminiumindustri. Vi ansvarar för tid- och resursplanering, arbetsledning, kontakter med kunder och leverantör och vi deltar i förhandlingar och upphandlingar.

för mer info

Mikael Ståhl
VD
Koteko Projektstyrning AB
Tel: 076 234 60 50
E-post

Related Works