Våra tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster samt el-tjänster på löpande räkning alternativt hela processavsnitt eller funktioner till fast pris. Givetvis varierar våra samarbetsformer från kund till kund. Det är alltid dina behov som slutligen bestämmer utformningen.
Flera av våra kunder har under senare år valt att köpa en komplett funktionslösning och ofta från en leverantör, KOTEKO.

Filtrera bland våra tjänster

Programmering

Programmerar

Gedigen Processerfarenhet, kombinerad med kreativitet och nytänkande, innebär optimala systemlösning, programstrukturer och produktval

Vi är företaget med bred erfarenhet och även lång branscherfarenhet

 • Utför Basic Design (typkretsar, befintliga lösningar mm).
 • Framtagning av funktionsbeskrivning.
 • Framtagning av test (verifiering) specifikationer.
 • Programmering av PLC-system ABB, Siemens samt ett flertal andra system.
 • Programmering av Felsäkra PLC-system ABB, Siemens 
 • Verifiering av funktioner.
 • Säkerhetsutvärdering med Sistema eller Siemens safety evaluation.
 • Deltagande i utvärdering av anbud från underleverantör.

 

Kontakta oss för mer information

Fredrik Allard
VD
Koteko AB
021 150210
E-post

Robotprogrammering

Programmerar

Genom vår tidigare erfarnhet inom materialhantering inom processindustrin tillsammans med  vår erfarenhet av robotprogrammering är vi den kompletta leverantören.

Vi är företaget med det kompletta erbjudandet inom robotapplikationer

 • Leverans och programmering av flertalet av de välkända robotfabrikaten.
 • Integrering av robotapplikationen mot flertal av de globala PLC fabrikaten och typerna.

Kontakta oss för mer information

Fredrik Allard
VD
Koteko AB
021 150210
E-post

Drivsystem

Programmerar


Våra Drivsystemsspecialister optimerar AC- och DC-drivsystem samt deltar i projektabetet, service, underhåll och idrifttagning. Vi utfördiagnostik och föreslår åtgärder som utvecklar driftsäkerheten.

Produktions- och Energioptimering

 • Omriktardimensionering.
 • Motordimensionering.
 • Parametrisering av drivsystem ABB, Siemens Sinamics och Simotion.
 • Parametrisering  av felsäkra funktioner, STO,SS1,SLS etc.
 • Stor erfarenhet av kompexa driftsfall så som hasplar, s-verk, flygande sax, traversering och skärverk etc.
 • Säkerhetsutvärdering med Sistema eller Siemens safety evaluation.

Kontakta oss för mer information

Fredrik Allard
VD
Koteko AB
021 150210
E-post